10.4. Технологія надання оздоровчих послуг, а також послуг фізичної культури і спорту

Фізична культура є складовою загальної культури суспільства, засо­бом зміцнення здоров'я, розвитку фізичних, морально-вольових, інтелек­туальних здібностей і гармонійного формування особистості людини. Ор­ганічною частиною фізичної культури є спорт, соціальна цінність якого обумовлена його стимулюючим впливом на поширення його серед різних верств населення.

Масові оздоровчі, фізкультурні і спортивні послуги, спрямовані на широке залучення населення, особливо молоді, до регулярних занять фі­зичною культурою і спортом, сприяють зміцненню його здоров'я, підви­щенню розумової і фізичної працездатності тощо. Більшість із них є плат­ними, найпопулярнішими — гімнастика, легка атлетика, плавання, лижний, велосипедний спорт, спортивний туризм, спортивні ігри, стріль­ба та ін.

Система послуг і заходів, що надаються організаціями фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи, охоплює:

1.         Обов'язкові фізкультурно-оздоровчі послуги:

урок (заняття) з фізичної культури (дошкільні, загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади);

ранкова гімнастика (дошкільні навчальні заклади, школи-інтер-нати);

фізкультурні хвилинки, фізкультурні паузи під час навчального процесу (дошкільні, загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади);

години фізичної культури у групах подовженого дня (загальноосві­тні навчальні заклади);

заняття з дітьми, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи (дошкільні, загальноосвітні та професійно-технічні навча­льні заклади);

заняття з плавання (навчальні заклади, що мають відповідні умо­ви);

дні здоров'я і фізичної культури (дошкільні, загальноосвітні та професійно-технічні навчальні заклади);

2.         Спортивно-масові послуги:

змагання «Перші кроки» (дошкільні навчальні заклади);

Всеукраїнські спортивні ігри школярів «Старти надій» (загальноос­вітні навчальні заклади);

Всеукраїнські змагання за комплексними тестами оцінки стану фі­зичної підготовленості «Зміна» (загальноосвітні навчальні заклади);

Всеукраїнські змагання з футболу на призи клубу «Шкіряний м'яч» (загальноосвітні навчальні заклади);

Всеукраїнська спартакіада для дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків (школи-інтернати);

3.         Спортивні заходи:

навчально-тренувальні заняття (позашкільні навчальні заклади);

навчально-тренувальні збори (позашкільні навчальні заклади);

Всеукраїнська спартакіада школярів (загальноосвітні та позашкіль­ні навчальні заклади);

Всеукраїнська спартакіада учнів професійно-технічних навчальних закладів (професійно-технічні та позашкільні навчальні заклади);

Всеукраїнські змагання «Повір у себе» (школи-інтернати для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового розвитку);

змагання з різних видів спорту районного (міського), обласного, республіканського, міжнародного рівня (позашкільні навчальні заклади).

Надання цих послуг відбувається у вільний від роботи, навчальних за­нять час, у вихідні і святкові дні, у санаторно-курортних закладах, оздо­ровчо-спортивних таборах.

Сфера оздоровчих, фізкультурно-спортивних послуг останнім часом набуває динамічного розвитку, що свідчить про неабияке її майбутнє. Од­нак наявна матеріальна база за багатьма параметрами не відповідає харак­теру і масштабу попиту. Крім того, у багатьох верствах населення бракує належного розуміння важливості цієї справи, формуванню якого мали б прислужитися система виховання, соціальна реклама, активна діяльність суб'єктів бізнесу щодо просування своїх послуг на ринок.