10.1. Сутність і особливості соціально-культурних послуг

Соціально-культурна сфера охоплює сукупність галузей підприємств, які виробляють і реалізують товари і послуги, необхідні для задоволення соціально-культурних потреб людини. Діяльність організацій цієї сфери має змістовий (соціокультурний) та економічний аспекти.

Змістовий (соціокультурний) аспект діяльності організацій соціокуль-турної сфери полягає у збереженні, виробництві, розповсюдженні, засво­єнні культурних цінностей, у процесі якого змінюються відносини між людьми. Цей аспект передбачає наявність в окремих груп населення та осіб конкретних культурних потреб і наявність у підприємств соціокуль-турної сфери можливостей для їх задоволення.

Організації соціокультурної сфери зосереджуються на наданні (рис. 10.1) [12] соціальних (освіта, наукове обслуговування, охорона здо­ров'я, санаторно-курортні та оздоровчі послуги, фізична культура і спорт, туризм) послуг, а також послуг у сфері культури (культура і мистецтво).


Послуги у сфері охорони здоров'я

Послуги фізичної культури і спорту

Туристичні послуги


 


Санаторно-курортні та оздоровчі послуги

Соціальні послуги


Послуги у сфері освіти і науки


Соціально-культурні послуги


Культура


Послуги сфери культури


Мистецтво


 

Рис. 10.1. Види соціально-культурних послуг

У сфері соціально-культурних послуг (охорона здоров'я, освіта) знач­ну питому вагу мають безоплатні послуги, що певною мірою гальмує дію ринкових механізмів. Однак питання організації торгівлі соціально-культурними послугами набувають все більшої актуальності із загострен­ням конкуренції, збільшенням витрат, зниженням рівня рентабельності і прибутковості підприємств, погіршенням якості послуг.