TEMA 10. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ПОСЛУГ

Сутність соціально-культурних послуг. Послуги у сфері охорони здо­ров'я. Надання санітарно-курортних послуг. Технологія надання послуг фізичної культури і спорту. Організація і технологія надання туристич­них послуг. Особливості надання науково-технічних послуг. Освітні пос­луги. Форми реалізації послуг у сфері культури.