ТЕМА 9. ОРГАНІЗАЦІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ НАДАННЯ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ

Суть і види побутових послуг. Порядок оформлення і замовлення по­бутових послуг. Оцінка якості побутових послуг. Види експертизи побу­тових послуг. Визначення результативних показників підприємств сфери побутового обслуговування.