6.4. Розрахунок кількості і формування робочих місць

Кількість робочих місць, їхню спеціалізацію передбачають відповідно до прийнятого в майстерні (цеху) технологічного процесу ремонту.

Залежно від обсягу і характеру виробництва визначають кількість ро­бочих місць загалом на ділянці або на окремих видах робіт, користуючись формулою:

Мр = Ті /(Фд    Ро),    (6.7)

де Ті — річна трудомісткість робіт майстерні (цеху), ділянки, нормо-г;

Фд рм — річний дійсний фонд часу робочого місця, год.;

Р0 — середня густота робіт (кількість виконавців, що працюють од­ночасно на робочому місці на ремонті одного об'єкта).

При проектуванні виробничих ділянок намагаються одержати мініма­льну кількість робочих місць, що досягається збільшенням щільності ро­біт. При цьому необхідно враховувати можливість і зручність виконання робіт декількома робітниками. Залежно від характеру роботи на одне ро­боче місце може бути прийнятий один робітник (наприклад, на мийці, на розбиранні й складанні паливної апаратури, гідронасоса, гідророзподіль-ника і т.д.).