6.2. Розподіл трудомісткості за ділянками

Трудомісткість робіт усіх видів у розрахунковому періоді (місяць, ква­ртал, рік) розподіляють за ділянками ремонтного підприємства [26].

При розподілі трудомісткості за ділянками для різних видів і об'єктів ремонту можна скористатися лінійним графіком узгодження робіт або сітковим графіком капітального ремонту виробу.

Трудомісткість робіт на ділянках підприємства при ремонті тракторів різних марок і з урахуванням виду ремонту можна визначити і за кількіс­тю проведених ремонтів:

Кр = Гтр / Ті,  (6.1)

де Т' — сумарна трудомісткість робіт з ремонту тракторів у розрахун­ковий період, нормо-г;

Т'і — трудомісткість ремонту трактора, за яким побудований лінійний графік узгодження робіт, нормо-г.