Проблемні ситуації

Ситуація 1.

Твердження про обмеженість ресурсів і безмежність потреб на­справді невірне. Ресурси насправді є безмежними, тому що нескінченним є процес відкриття нових джерел ресурсів. Потреби ж, навпаки, обмежені, оскільки існують фізичні межі їхнього задоволення.

Погодьтеся з цим твердженням або спростуйте його.

Ситуація 2.

"Неправильно, що потреби наситити неможливо. Можна це довести. Я одержую всю ту кількість хліба, яку хочу з'їсти кожного дня". Критично проаналізуйте це твердження.

Ситуація 3.

Обмеженість яких ресурсів стримує можливості економічного розвитку України? Як, на вашу думку, слід вирішувати проблеми обмеженості ресурсів?

Ситуація 4.

"Обов'язкова військова служба дозволяє уряду обдурювати себе і громадян щодо реальних видатків на велику армію". Порівняйте бюджетні видатки та вартість втрачених можливостей найманої армії (з високою платнею військовослужбовців) і обов'язкової військової служби (з низькою платнею). Що додає поняття вартості втрачених можливостей до аналізу наведеної цитати?

Ситуація 5.

Багато науковців вважають, що ми швидко вичерпуємо природні ресурси. Уявімо, що є лише два фактори виробництва (праця і природні ресурси), за допомогою яких виробляються два товари

(хлібобулочні вироби і бензин) без удосконалень технології. Покажіть, що станеться з кривою виробничих можливостей, коли природні ресурси вичерпаються. Як вплинуть винаходи та технологічне вдосконалення на вашу відповідь? На основі цього прикладу поясніть вислів "Економічне зростання це гонка між виснаженням та винахідництвом".