Проблемні ситуації

Ситуація 1.

Чому при застосуванні однакових прогресивних технологій в індустріально розвинутих країнах і країнах, що розвиваються, у першій групі країн можна очікувати приблизно однаковий темп економічного зростання, а у другій - різних темпів?

Ситуація 2.

Яким чином можна досягти єдності економічного зростання та соціального прогресу при переході до соціально-орієнтованої ринкової економіки?

Ситуація 3.

Поміркуйте та обґрунтуйте таку ситуацію: чи є можливості в Україні для використання моделі Солоу з метою прогнозування економічного зростання?

Ситуація 4.

"Якщо уряд субсидіюватиме науку та винахідництво, контролюватиме стагфляцію і цикли та забезпечить економічне зростання, то чи здивує це прихильників класичного підходу"? Оцініть критично.

Ситуація 5.

Кандидати в президенти пропонували наведені далі напрями політики, щоб прискорити економічне зростання. Для кожного з напрямів подайте якісний аналіз впливу на потенційний обсяг виробництва і на потенційний ВНП на душу населення. Якщо можливо, дайте кількісну оцінку збільшення зростання потенційного обсягу виробництва і потенційного ВНП на душу населення протягом наступного десятиліття.

Зменшити дефіцит державного бюджету до 2 % ВНП, збільшуючи тією самою мірою відношення інвестицій до ВНП.

Збільшити державні субсидії на наукові дослідження і розробки до 0,25 % ВНП, припускаючи, що ці субсидії збільшать приватні дослідження і розробки у такому ж розмірі, і що дослідження і розробки мають спільну норму доходу у три рази вищу за приватні інвестиції.

Зменшити видатки на оборону до 1 % ВНП з мультиплікатором, що дорівнює 2.

Збільшити частку робочої сили жінок так, щоб праця як фактор виробництва зросла на 1 %.

Збільшити інвестиції в людський капітал (або на освіту та навчання за місцем роботи) до 1 % ВНП.