РОЗДІЛ 12. ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА

Навчальні цілі

Охарактеризувати основні фази економічного циклу.

Розкрити сутність різних поглядів на причини та механізми розвитку економічного циклу.

З'ясувати  позицію   кейнсіанської  школи  щодо  причин  та механізму розвитку економічного циклу.

Виявити показники, що характеризують розвиток економічного циклу.

Розкрити поняття та способи виміру економічного зростання.

Визначити   основні   чинники,   що   здійснюють   вплив   на економічне зростання.

Дати характеристику технічного прогресу в сучасних умовах.