Задачі

Задача 1.

Визначте на яку суму потрібно зменшити податки, щоб збільшити ВВП на 150 млн. грн. за умов, коли гранична схильність до споживання дорівнює 0,75, а граничний коефіцієнт податків - 0,2.

Задача 2.

Потенційний ВВП України у 2008 р. становив 340 млрд. грн., фактичний - 300 млрд. грн., середній коефіцієнт чистих податків дорівнює 0,25, державні закупівлі - 60 млрд. грн.

Чому дорівнює циклічне бюджетне сальдо?

Задача 3.

Уряд ухвалив рішення знизити податки на 100 млн. грн., гранична схильність до споживання дорівнює 0,65, а граничний коефіцієнт податків - 0,23.

На яку величину уряд повинен зменшити державні закупівлі, щоб у короткостроковому періоді реальний ВВП не змінився?

Задача 4.

Національна економіка країни у поточному році характеризується даними: ВВП = 150 млрд. грн., МРС = 0,75, X = 0,33.

Уряд передбачає у наступному році збільшити ВВП на 50 млрд. грн., внаслідок чого ціни зростуть на 5 %.

На яку величину уряд має зменшити чисті податки, щоб досягти поставленої мети?

Задача 5.

В економіці країни державні витрати в = 250 млрд. грн., податкова функція Т = 0,4 У, функція трансфертів ТЯ = 0,2 У, рівень цін Р = 1. Державний борг Б = 500 млрд. грн. при реальній ставці відсотка   г = 15 %.   Реальний   обсяг   виробництва   У   складає

*

1 000 млрд. грн., а потенційний У - 1 400 млрд. грн.

Визначте сальдо бюджету.

Яка величина структурного дефіциту держбюджету.

Яка величина циклічного дефіциту держбюджету.

Задача 6.

Економіка країни перебуває в стані рівноваги за умов, що гранична схильність до заощадження дорівнює 0,3, а гранична схильність до імпорту становить 0,1.

Як зміниться рівноважний ВВП, якщо уряд збільшить свої закупівлі на 10 млрд. грн., не змінюючи при цьому податкові надходження?

Задача 7.

За даними таблиці обчисліть середні та граничні податкові ставки:

 

Дохід, млрд. грн.

Величина податку, млрд. грн.

Середня ставка податку

Гранична ставка податку

0

0

 

 

550

55

 

 

600

90

 

 

650

130

 

 

700

175

 

 

750

225

 

 

Задача 8.

Маємо умови: і = 0,2, МРС = 0,8. Уряд зменшив чисті податки на 40 млрд. грн. за стабільних цін.

Чому дорівнює приріст реального ВВП?

Задача 9.

В умовах неповної зайнятості державні закупівлі збільшилися на 20 млрд. грн., а чисті податки - на 10 млрд. грн., МРС = 0,8, а і = 0,25. Чому дорівнює приріст реального ВВП?

Задача 10.

Економіка країни характеризується наступними даними: фактичний дохід У = 4 000 млрд. грн., МРС = 0,8, рівноважний дохід У = 4 200 млрд. грн.

Визначити:

Як повинні змінитися урядові видатки (за інших рівних умов) для того, щоб економіка досягла рівноважного стану (У = 4 200)?

Як повинна змінитися величина податкових надходжень (за інших рівних умов) для того, щоб економіка досягла рівноважного стану?

Задача 11.

У таблиці наведені дані, що відображають реальний обсяг ЧНП і величину чистих податкових надходжень (млрд. грн.):

 

Реальний ЧНП

Чисті податкові надходження

Державні закупівлі

Бюджетний

дефіцит (надлишок)

850

170

 

 

900

180

 

 

950

190

 

 

1 000

200

 

 

1 050

210

 

 

1 100

220

 

 

1 150

230

 

 

Визначте характер залежності (пряма, зворотна) між динамікою ЧНП і зміною податкових надходжень.

Припустимо, що мультиплікатор інвестицій дорівнює 10. Обсяг інвестиційних витрат зменшується на 10 млрд. грн. На яку величину зменшиться обсяг рівноважного ЧНП, якщо сума податкових надходжень не змінюється?

Чи буде відповідь такою ж, якщо скорочення обсягу ЧНП супроводжується зменшенням податкових надходжень?

3.         Припустимо, що мультиплікатор державних закупівель товарів
і послуг також дорівнює 10. Уряд планує збільшити рівноважний
обсяг реального ЧНП на 50 млрд. грн.

На яку величину необхідно підвищити обсяг державних закупівель, якщо сума податкових надходжень не змінилася?

Чи буде ця величина достатньою для запланованого збільшення рівноважного ЧНП, якщо підвищення його рівня супроводжується зростанням податкових надходжень?

4.         Припустимо, що в умовах повної зайнятості величина ЧНП
дорівнює 1 150 млрд. грн., а обсяг державних закупівель становить
200 млрд. грн. при всіх рівнях реального ЧНП.

Заповніть таблицю, розрахувавши величину дефіциту (надлишку) держбюджету за кожного рівня реального ЧНП.

Економіка країни перебуває в стані рецесії (реальний ЧНП дорівнює 900 млрд. грн.). Якщо уряд не змінює величину чистих податкових надходжень, то він може збільшити обсяг рівноважного ЧНП із 900 млрд. грн. до 1 150 млрд. грн., підвищивши суму державних закупівель на 70 млрд. грн. Яка буде величина дефіциту (надлишку) держбюджету при обсязі реального ЧНП 1 150 млрд. грн., що відповідає повній зайнятості?

Якщо уряд не змінює суму державних закупівель, то він може збільшити обсяг рівноважного ЧНП із 900 млрд. грн. до 1 150 млрд. грн., знизивши справжні податкові надходження при всіх значеннях реального ЧНП на 80 млрд. грн.

Яка буде величина дефіциту (надлишку) держбюджету при обсязі

ЧНП 1 150 млрд. грн.?

Задача 12.

Модель економіки характеризується наступними даними (млрд. грн.): С° = 1 000 + 0,9 У; в = 600; 1° = 390; Т = 400; >ГЕ = 0; Уї = ВНП - Т; ВБ = Т - в.

Визначити:

Рівноважний ВВП.

Мультиплікатор державних видатків.

Вплив на величину ВВП приросту податків на 1 млрд. грн.

Обсяг заощаджень при рівноважному ВВП.

5.         Інфляційний розрив, якщо ВВП при повній зайнятості
дорівнює 15 000 млрд. грн.

6.         Обсяг заощаджень при повній зайнятості.

7.         Як повинні змінитися державні видатки при незмінних
податках, якщо ставиться завдання досягти рівня повної зайнятості?

Задача 13.

У таблиці наведені дані про споживчі видатки і заощадження, що відповідають конкретним рівням чистого національного продукту (млрд. грн.):

 

Реальний

чнп

С

 

С

Б"

Б" + М + Т

I + Е + О

С + I + Ш + О

1 500

1 250

250

 

 

 

 

 

1 600

1 340

260

 

 

 

 

 

1 700

1 430

270

 

 

 

 

 

1 800

1 520

280

 

 

 

 

 

1 900

1 610

290

 

 

 

 

 

2 000

1 700

300

 

 

 

 

 

2 100

1 790

310

 

 

 

 

 

Урядові податки становлять 100 млрд. грн., імпорт складає 5 млрд. грн. Розрахуйте величину споживчих видатків і заощаджень після сплати податків при кожному рівні ЧНП. Заповніть відповідні стовпчики в таблиці.

Розрахуйте суму вилучень: БУ + М + Т і заповніть відповідний стовпчик у таблиці.

Планові інвестиції дорівнюють 150 млрд. грн., експорт становить 5 млрд. грн. Розрахуйте суму ін'єкцій: I + Е + О і заповніть відповідний стовпчик у таблиці.

Розрахуйте сукупні видатки: СУ + I + КЕ + О і заповніть відповідний стовпчик у таблиці.

4.         Розрахуйте обсяг рівноважного реального ЧНП.

Як зміниться обсяг рівноважного ЧНП, якщо обсяг податкових виплат залишився незмінним, а урядові закупівлі зросли на 10 млрд. грн.?

Як зміниться обсяг рівноважного ЧНП, якщо урядові закупівлі як і раніше дорівнюють 200 млрд. грн., а сума податкових виплат збільшиться з 100 млрд. грн. до 110 млрд. грн.?

Як зміниться обсяг рівноважного ЧНП, якщо одночасно зростуть і державні закупівлі, і податки на суму 10 млрд. грн.?

Задача 14.

Валовий національний продукт в умовах повної зайнятості становить 20 млрд. грн. Фактичний обсяг ВНП дорівнює 16 млрд. грн. Сума податків складає 10 % від величини ВНП. Державні видатки на товари та послуги рівні 1,8 млрд. грн.

Визначити:

Чи зводиться державний бюджет з дефіцитом або надлишком, і встановіть його розміри.

Як зміниться сальдо державного бюджету в умовах досягнення повної зайнятості.

Задача 15.

Уряд одержав позику іноземних банків у розмірі 1 млрд. грн. при річній ставці 8 %. Ці кошти інвестуються у реалізацію проектів, які дозволяють збільшувати національний продукт країни протягом наступних років на 300 млн. грн. щорічно.

Визначити:

Чи призведе ця позика до збільшення державного боргу країни і у якому розмірі?

Чи зросте чистий фінансовий тягар, що накладається на громадян даної країни?

Задача 16.

Уряд одержав позику на суму 1 000 млн. грн. строком на 1 рік при ставці 4 %. Визначити:

1.         Яку суму боргу уряд повинен виплатити під кінець року?

Якщо річний темп інфляції становить 3 %, чи буде ця сума боргу дорівнювати номінальній?

Якою буде сума боргу та величина відсотка в умовах відсутності інфляції?

Якщо річний темп інфляції складе 3 %, то якою буде сума боргу та величина відсотку, скореговані на розмір інфляції?

Якщо інфляція складе 3 % у рік, то якою буде сума боргу та величина відсотка, обчислені без урахування інфляції?

Задача 17.

У таблиці наведені дані про величину попиту на інвестиції при різних ставках відсотку:

Відсоткова ставка, %

Планові чисті інвестиції, млрд. грн.

8

115

7

140

6

165

5

190

4

215

Середня схильність до споживання дорівнює 0,8.

Як зміниться рівноважний реальний обсяг чистого національного продукту, якщо обсяг державних закупівель товарів і послуг збільшиться на 20 млрд. грн.?

Як зміниться рівноважний обсяг реального чистого національного продукту, якщо уряд одержав цю суму шляхом збільшення податків на 20 млрд. грн.?

Як зміниться обсяг планових чистих інвестицій, якщо уряд одержав 20 млрд. грн. на грошовому ринку, що призвело до збільшення ставки відсотка з 5 % до 6 %? Як у цьому випадку зміниться рівноважний реальний обсяг чистого національного продукту? Визначте чистий ефект збільшення державних видатків, виражений у зміні величини реального обсягу чистого національного продукту.

Задача 18.

В умовах неповної зайнятості приватні інвестиції зростуть на 50 млрд. грн. за незмінних цін, МРС = 0,75, і = 0,2.

Чому дорівнює ефект гальмування зростаючої динаміки реального ВВП викликаний автоматичними чистими податками?

Задача 19. Дивіться таблицю:

 

ВНП, млрд. грн.

Сума податкових надходжень, млрд. грн.

Державні видатки, млрд. грн.

800

200

260

900

230

260

1 000

260

260

1 100

300

260

1. Визначте характер і величину бюджетного сальдо при обсязі ВНП рівному 900 млрд. грн.; при обсязі ВНП - 1 100 млрд. грн., що досягається в умовах повної зайнятості.


2. Яке співвідношення між передбачуваними інвестиціями й заощадженнями в умовах повної зайнятості (чистий експорт дорівнює нулю)?