Проблемні ситуації

Ситуація 1.

Охарактеризуйте проблеми практичної реалізації фіскальної політики в Україні.

Поясніть причини виникнення державного боргу, види і методи управління ним, а також його вплив на національну економіку.

Ситуація 2.

Бюджет України за 2000 - 2007 рр. наведено в таблиці 11.1.

Таблиця 11.1

Зведений бюджет України, 2000 - 2007 рр.

 

Показники

2000 р.

2001 р.

2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Доходи, млрд. грн.

49,1

54,9

61,9

75,3

91,5

134,2

171,8

219,9

Видатки, млрд. грн.

48,1

55,5

60,3

75,8

102,5

142,0

175,5

227,6

Дефіцит (-) / профіцит (+), млрд. грн.

1,0

- 0,6

1,6

- 0,5

- 11,0

- 7,8

- 3,7

- 7,7

У % до ВВП

 

 

 

 

 

 

 

 

Доходи

28,9

26,9

27,4

28,2

26,5

30,4

31,6

30,8

Видатки

28,3

27,2

26,7

28,4

29,7

32,2

32,3

31,9

Дефіцит (-) / профіцит (+)

0,6

- 0,3

0,7

- 0,2

- 3,2

-1,8

- 0,7

- 1,1

1.         Проаналізуйте зведений бюджет України по роках.

2.         Визначте у яких роках дефіцит бюджету перевищував
допустимі межі для нормального функціонування економіки та
безінфляційного розвитку.

Ситуація 3.

Чи можливо, щоб обіцянки Уряду мали ефект витіснення разом з державним боргом? Тобто якби Уряд пообіцяв великі майбутні соціальні виплати працівникам, чи відчували б себе вони багатшими? Чи можуть вони зменшити заощадження? Чи суспільний капітал не стане меншим?

Ситуація 4.

Поясніть, чому курс на постійну збалансованість державного бюджету є надто жорсткою вимогою щодо фіскальної політики? Які проблеми виникають при спрямованості фіскальної політики на щорічну збалансованість бюджету?

Ситуація 5.

Роберт Ейснер писав: "Значне зменшення нашого бюджетного дефіциту через зменшення видатків або через підвищення податків несе серйозну небезпеку. Воно зменшить споживання, однак може потягнути униз і інвестиції, а разом з ними - ВНП, зайнятість і доходи". Проаналізуйте це твердження у світлі дискусії про витіснення інвестицій. Що з приводу тези Ейснера говорять історичні факти?