Одноваріантні питання

1.         Основним завданням фіскальної політики  є наповнення
державного бюджету.

Так      Ні

2.         У результаті реалізації фіскальної політики державні видатки
знижуються.

Так      Ні

3.         Зростання   чистого   експорту   частково   нейтралізує   дію
стимулюючої фіскальної політики.

4.         Всі автоматичні або вбудовані стабілізатори можуть знизити
рівень безробіття та інфляції, але не в змозі позбавити
економіку ні від першого, ні від другого.

Так      Ні

5.         Дискреційна фіскальна політика здійснюється за допомогою
"вмонтованого механізму".

Так      Ні

6.         Інфляція збільшує реальну вартість номінального
державного боргу.

Так      Ні

7.         Державний бюджет - це баланс доходів і видатків держави,
який ухвалюється на фінансовий рік.

Так      Ні

8.         Ставку оподаткування, яка пропорційно зростає зі
збільшенням доходу називають пропорційною.

Так      Ні

9.         Об'єктом оподаткування є усе те, з чого стягується податок.

Так      Ні

10.       У країнах, що розвиваються наповнення держбюджету
переважно відбувається за рахунок непрямих податків.

Так      Ні

11.       Непрямі податки сплачують лише підприємства.

Так      Ні

12.       Введення прогресивного податку на особистий дохід не
впливає на величину мультиплікатора.

Так      Ні

13.       Податки та державні видатки - це основні інструменти
фіскальної політики.

Так      Ні

14.       Емісія грошей є одним з інструментів фіскальної політики
держави.

Так      Ні

15.       Зростання державних трансфертних платежів не впливає на
рівноважний рівень ВНП.

16.       Прихильники теорії економіки пропозиції стверджують, що
зниження рівня оподатковування зменшує сукупну
пропозицію і тому знижує рівень інфляції.

Так      Ні

17.       Рівність Рікардо стверджує, що фінансування державних
видатків за рахунок запозичення рівнозначне їх
фінансуванню за рахунок податків.

Так      Ні

18.       Згідно з традиційним поглядом, зниження податків, яке уряд
фінансує збільшенням запозичень і нагромадженням
державного боргу у короткостроковому періоді, не впливає
на обсяг споживання і сукупний попит.

Так      Ні

19.       Зовнішній борг не може бути тягарем для національної
економіки.

Так      Ні

20.       Фінансування державних видатків через продаж державних
облігацій іноземцям накладає певний тягар на майбутні
покоління.

Так      Ні

21.       Великий державний борг може спричинити банкрутство
держави.

Так      Ні

22.       Фінансуючи зростаючі видатки за рахунок збільшення
індивідуальних податків, держава накладає певний тягар на
майбутні покоління.

Так      Ні

23.       За інших рівних умов збільшення державних видатків може
спричинити зростання ВВП.

Так      Ні

24.       Графічно залежність між      податковими ставками і
податковими надходженнями         до державного бюджету
показує крива Лаффера.

Так      Ні

25.       Більш точну характеристику державного боргу дає не його
абсолютна величина, а відношення його до обсягу ВНП.

26.       Державний бюджет називають збалансованим, коли
податкові надходження перевищують державні видатки.

Так      Ні

27.       Що прогресивніша податкова система, то сильніше податкові
надходження реагуватимуть на зміну ВВП.

Так      Ні

28.       Якщо економіка досягла рівня виробництва при повній
зайнятості, а податкові надходження менші, ніж державні
видатки, то дефіцит, що утворився, носить структурний
характер.

Так      Ні

29.       Дефіцит державного бюджету не пов'язаний з розміром
чистого експорту.

Так      Ні

30.       Щорічний бюджетний дефіцит дорівнює доходам
держбюджету за винятком його видатків.

Так      Ні

31.       Прихильники теорії функціональних фінансів вважають, що
держбюджет повинен збалансовуватися не щорічно, а на
циклічній основі.

Так      Ні

32.       Основними способами розв'язання проблеми невиконання
боргових зобов'язань є застава, реструктуризація та
конверсія боргу.

Так      Ні

33.       Якщо національна економіка досягла повної зайнятості
ресурсів і державні видатки перевищують податкові
надходження, то виникає структурний дефіцит бюджету.

Так      Ні

34.       Якщо надходження до державного бюджету перевищують
суму трансфертів і державних закупівель, то існує первинний
надлишок бюджету.

Так      Ні

35.       Прибутковий податок - це непрямий податок, що накладають
на кожну одиницю певного товару.

36. Розміри державного боргу можна визначити шляхом підсумовування вартості всіх державних облігацій, наявних на руках у населення.

Так      Ні