РОЗДІЛ 11. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА Навчальні цілі

Пояснити сутність та мету фіскальної політики, розкрити її роль у кейнсіанській макроекономічній моделі рівноважного виробництва.

Зрозуміти механізм впливу фіскальної політики на рівноважний ВНП і значення мультиплікатора державних витрат і збалансованого бюджету.

Пояснити механізм дії дискреційної фіскальної політики на рівноважний ВНП.

З'ясувати сутність вбудованих стабілізаторів і їх вплив на рівноважний ВНП.

Розкрити поняття бюджетного дефіциту, визначити заходи щодо його зниження.

Визначити причини виникнення та наслідки державного боргу.

Охарактеризувати проблеми, які виникають у процесі здійснення фіскальної політики.