Задачі


Задача 1.

Економіка країни (млрд. грн.):


 

характеризується    наступними    даними


 

Роки

Мя

V

Р (Р2007 = 1,0)

<С (ввПр)

р • с* (ввПн)

1999

 

6,3966

0,6449

3 796,8

2 448,6

2000

408,8

 

0,7171

3 776,3

2 708,6

2001

436,4

6,9445

 

3 843,1

3 030,6

2002

474,6

6,6363

0,8376

 

3 149,6

2003

521,2

6,5330

0,8716

3 906,6

 

2004

 

6,8378

0,9105

4 148,5

3 777,2

2005

620,1

 

0,9437

4 279,8

4 038,7

2006

724,5

5,9818

 

4 404,5

4 268,6

2007

750

6,0532

1,0000

 

4 539,9

2008

787,1

6,2259

1,0385

4 718,6

 

1.         Заповніть у таблиці пропущені значення показників.

Між 1999 та 2000 рр. швидкість обігу зросла. Протягом цього ж періоду реальний обсяг виробництва фактично зменшився. Як це можна пояснити?

Між 2002 та 2003 рр. швидкість спадала, але в той самий час рівень цін та реальний обсяг виробництва зростали. З чим це пов'язано?

Задача 2.

Пропозиція грошей в економіці збільшилася на 60 млрд. грн. Відомо, що збільшення грошової маси на 20 млрд. грн. знижує ставку відсотка на 1 відсотковий пункт, а кожний відсотковий пункт зниження ставки стимулює додаткові інвестиційні витрати у 30 млрд. грн. Мультиплікатор витрат дорівнює 2,5.

Як зміниться реальний ВНП?

Задача 3.

Норма обов'язкових резервів дорівнює 0,1. Зведений держбюджет з дефіцитом у 300 млрд. грн. Уряд вирішує покрити дефіцит на 1 / 3 за рахунок грошової емісії, а на 2 / 3 за рахунок випуску облігацій.

Як може змінитися пропозиція грошей, якщо Національний банк викупить четверту частину випущених державою облігацій?

Задача 4.

На основі наведених даних складіть баланс Національного банку країни:

 

Показники

Млрд. грн.

Цінні папери

80

Резерви комерційних банків

20

Банкноти, випущені в обіг

70

Депозити скарбниці

5

Інші активи

5

Позики комерційним банкам

5

Золотовалютні резерви

10

Інші зобов'язання і власний капітал

5

Задача 5.

Норма обов'язкових резервів дорівнює 0,2. Надлишкові резерви відсутні. Попит на готівку складає 50 % від обсягу депозитів. Сума резервів дорівнює 80 млрд. грн.

Чому дорівнює пропозиція грошей?

Задача 6.

Попит на готівку складає 10 % від суми депозитів. Норма резервування становить 0,15. Якщо Національний банк вирішує розширити пропозицію грошей на 330 млрд. грн., на скільки він повинен збільшити (зменшити) грошову базу?

Задача 7.

Національний банк вирішив збільшити пропозицію грошей на 150 млрд. грн. На скільки потрібно збільшити грошову базу за умови, що коефіцієнт депонування дорівнює 0,24, а резервна норма -становить 16 %?

Задача 8.

Коефіцієнт депонування грошей дорівнює 10 %, а коефіцієнт фактичного резервування становить 30 %.

Визначте розмір грошового мультиплікатора.

Задача 9.

Депозитні гроші комерційного банку збільшились на 300 тис. грн., норма банківських резервів -25 %, а вилучення грошей у формі готівки відсутні.

Скільки грошей зможе створити банк?

Задача 10.

Спрощений баланс комерційного банку має наступний вигляд (млрд. грн.):


Подпись: Безстрокові вкладиАктиви

Млрд. грн.

Резерви

12

Цінні папери

8

Надані позики

20


Пасиви


Млрд. грн.

40


Визначити:

Якими наднормативними резервами володіє цей банк?

Який розмір простого депозитного мультиплікатора?

Задача 11.

Резервна норма дорівнює 0,15, а коефіцієнт депонування складає 0,25.

На яку величину Національний банк повинен збільшити грошову базу, щоб грошова пропозиція зросла на 312,5 млн. грн.?

Задача 12.

Попит і пропозиція на грошовому ринку дорівнюють відповідно 226 і 200 млрд. грн., норма резервування дорівнює 0,2, а норма депонування складає 0,3.

На яку величину потрібно збільшити грошову базу, щоб урівноважити грошовий ринок без зміни відсоткової ставки?

Задача 13.

Припустимо, що зв'язок між ставкою відсотка і величиною попиту на гроші виражається як г = 20 - 2 М, де г - ставка відсотка; М - кількість грошей (млрд. грн.).

Визначити:

1.         Що представляє ця функція, задана графічним способом?

Яка величина відсоткової ставки, якщо величина попиту на гроші дорівнює 5 млрд. грн.?

Припустимо, що обсяг ВНП збільшився. Чи залишиться попередня залежність між г та М? Якщо ні, то в якому напрямі вона зміниться?

Задача 14.

Трансакційний попит на гроші складає 40 % від номінального ВВП. Пропозиція грошей дорівнює 60 млрд. грн. Спекулятивний попит на гроші наведено в таблиці:


Відсоткова ставка, %

Спекулятивний попит на гроші, млрд. грн.

Загальний попит на гроші, млрд. грн.

18

7

 

17

10

 

16

12

 

15

14

 

Визначити рівноважну відсоткову ставку, якщо номінальний ВВП дорівнює 36 млрд. грн.

Задача 15.

У результаті впровадження державою політики "дорогих грошей" норма банківських резервів зросла з 0,2 до 0,25, а коефіцієнт розподілу доходів на готівку та депозити знизився з 0,45 до 0,35.

Визначте, як зміниться грошова пропозиція, якщо грошова база не зміниться.