Проблемні ситуації

Ситуація 1.

У 2007 р. банківська система України знаходиться у глибокій фінансовій кризі. Питома вага іноземного капіталу перевищує порогове значення межі економічної безпеки - 30 % (рис. 10.1).
Запропонуйте шляхи подолання фінансової кризи в Україні та зміцнення фінансової безпеки країни.

Ситуація 2.

Банківська система України за основними макропоказниками значно випереджає загальноекономічну динаміку розвитку країни. Зокрема, чистий прибуток банків України у 2001 - 2006 рр. становив 121,1 - 191,3 % від обсягу прибутку попередніх років. За 2001 - 2007 рр. загальні активи банків збільшилися у 11,4 рази. Питома вага довгострокових кредитів становить 45 % від обсягу загальних активів (рис. 10.2).

700 600 ¡500

к5

^400

і|зоо

200 100 0

Рис. 10.2. Основні зміни кредитоспроможності банків України,

2000 - 2007 рр.

"Нарощуванню довгострокового кредитування сприяло зниження облікової ставки Національного банку України, темпів інфляції та збільшення ресурсної бази банків, адже чим вищими є темпи інфляції в країні, тим меншою є частка кредитів у кредитному портфелі банків" (рис. 10.3).

60

%

40 20

80 -,

2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007 Роки

•           Темп інфляції, % до попереднього року — Облікова ставка НБУ, %

*          Частка довгострокових кредитів у загальному обсязі кредитного портфеля банків України, %

Рис. 10.3. Динаміка рівня інфляції, облікової ставки та частки довгострокових кредитів у кредитному портфелі банків України,

2000 - 2007 рр.

Спростуйте чи підтвердіть дане твердження. Обґрунтуйте свою відповідь.

Як структура кредитного портфеля впливає на баланс між різними видами економічної діяльності?

Ситуація 3.

Довгострокові вимоги банків в Україні завжди перевищують їхні довгострокові зобов'язання (рис. 10.4). Якщо у 2002 р. різниця між ними становила 4,3 млрд. грн., то внаслідок різкого зростання довгострокового кредитування у 2007 р. вона дорівнювала 242,6 млрд. грн.

Яким чином дане становище у монетарному секторі вітчизняної економіки щодо управління механізмом кредитування впливає на економічну стабільність банківської системи України та її ліквідність?


Подпись: 400000 350000 300000 250000 200000 150000
100000 50000 0
Є-

x


Рис. 10.4. Динаміка довгострокових вимог і зобов'язань банків, 2000 - 2007 рр.

Ситуація 4.

Динаміка та розмір середньозваженої ставки, яка пропонується комерційними банками в Україні за депозитами у національній валюті наведено на рис. 10.5.

45 40 35 30 % 25 20 15 10

5 0

-5

й ставки по депозитах, % в темп інфляції, %

Рис. 10.5. Середньозваженої ставки за депозитами та темп інфляції, 1996 - 2007 рр.

Як темп інфляції та середньозважена ставка за депозитами впливає на фінансові активи людей з постійним доходом?

Як темп інфляції та середньозважена ставка за депозитами впливає на розподіл доходів між дебіторами і кредиторами?

3. Порівняйте середньозважені ставки за депозитами, які пропонується комерційними банками в Україні зі ставками Німеччини, Австрії, Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Білорусії, Російської Федерації, Казахстану. Зробіть висновки.

Ситуація 5.

Незважаючи на несприятливу кон'юнктуру на зовнішніх ринках, політичну невизначеність, зростання імпорту і подальше його переважання над експортом, сальдо інтервенцій НБУ виявилося позитивним (7,9 млрд. доларів США), що сприяло нагромадженню валових міжнародних резервів держави та забезпечило зміцнення позицій національної грошової одиниці (рис. 10.6). Починаючи із дуже низького рівня - 1 млрд. доларів США, валові міжнародні резерви держави у 2007 р. досягли 32,48 млрд. доларів США.


Подпись: 35 30 25 20 15 10
5 0
ї

к о ч

ч о.


120 100

80 60 40

20 0

-20 -40 -60 -80


д

С о

т

и


Рис. 10.6. Міжнародні резерви Національного банку України, 1996 - 2007 рр.

Які заходи грошово-кредитної політики НБУ та чинники вплинули на збільшення резервів і забезпечили зміцнення гривні?

Чому Національний банк як основний інструмент грошово-кредитної політики застосовує операції на відкритому ринку, а не зміну резервних вимог або облікової ставки?

Чим відрізняється вплив кожного з цих інструментів на окремий комерційний банк, на систему комерційних банків в цілому, на пропозицію грошей?