Одноваріантні питання

1.         Основною функцією Національного банку є контроль за
рівнем банківських резервів, що здійснюють вплив на обсяг
грошової маси.

Так      Ні

2.         При купівлі Національним банком державних облігацій
створюються банківські резерви.

Так      Ні

3.         Високий рівень облікової ставки стимулює інвестиції, тому
що інвестори отримують можливість збільшити свої доходи.

Так      Ні

4.         Зазвичай рівень дисконтної ставки відповідає ринковому
рівню відсоткових ставок.

Так      Ні

5.         Національний банк може зменшити величину надлишкових
резервів шляхом підвищення норми обов'язкових резервів.

Так      Ні

6.         Якщо Національний банк купує облігації, продавці яких
воліють тримати отриманий виторг у формі готівки, то
потенційне збільшення грошової маси складе меншу
величину, ніж коли виторг зберігається на
банківських рахунках.

Так      Ні

7.         Національний банк контролює обсяг грошової маси та
наданих позик шляхом регулювання величини
банківських резервів.

Так      Ні

8.         Дисконтна ставка являє собою ставку відсотка, за якою
комерційні банки надають позики більш великим
позичальникам.

Так      Ні

9.         Сутність операцій на відкритому ринку, спрямованих на
збільшення грошової маси, полягає у купівлі
державних облігацій.

Так      Ні

10.       Найбільш часто використовуваним інструментом контролю
Національного банку над величиною грошової маси є зміна
норми обов'язкових резервів.

Так      Ні

11.       Політика "дешевих грошей" може бути більш ефективною,
ніж політика "дорогих грошей", тому що комерційні банки
можуть при цьому мати у своєму розпорядженні більший
обсяг надлишкових резервів.

Так      Ні

12.       Купівля Національним банком цінних паперів на відкритому
ринку знижує суму активів і збільшує суму зобов'язань банку.

Так      Ні

13.       Коли Національний банк продає державні цінні папери на
відкритому ринку, то спостерігається тенденція до збільшення
сукупного попиту.

Так      Ні

14.       Резерви комерційних банків являють собою активи
комерційних банків і зобов'язання Національного банку.

Так      Ні

15.       Операції на відкритому ринку - найбільш важливий
інструмент контролю над грошовою масою.

Так      Ні

16.       Коли Національний банк купує державні цінні папери,
банківські резерви скорочуються.

Так      Ні

17.       Політика "дешевих грошей" призводить до скорочення
обсягу експорту.

18.       Коли економіка функціонує в умовах повної зайнятості,
збільшення грошової маси породжує інфляцію.

Так      Ні

19.       Споживчі витрати більш чутливі до зміни відсоткової ставки,
ніж інвестиції.

Так      Ні

20.       Сукупний  попит збільшується,  якщо  Національний  банк
продає державні цінні папери на відкритому ринку.

Так      Ні