РОЗДІЛ 10. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

Навчальні цілі

Поясніть сутність та мету грошово-кредитної політики.

Вивчити основні інструменти монетарної політики, механізм їхнього використання.

Розглянути структуру банківської системи.

Виявити, у чому полягає сутність політики "дешевих грошей" і політики "дорогих грошей".

Показати, який вплив здійснює кредитно-грошова політика на динаміку реального обсягу виробництва й цін у різних фазах економічного циклу.