Задачі

Задача 1.

За даними таблиці побудуйте модель "витрати - випуск" і графічним методом визначте рівноважний ВВП і загальний обсяг автономних витрат:

 

Планові витрати, млрд. грн.

590

900

1 000

1 300

1 650

Реальний ВВП, млрд. грн.

500

960

1 100

1 500

2 000

 

Задача 2.

р

На рис. 9.7 представлені криві АБ, та потенційний випуск продукції (0*):

о          о*        о

Рис. 9.7. Криві сукупного попиту та сукупної пропозиції

Чи можна зробити висновок про те, що економіка знаходиться у стані інфляційного розриву?

Чи можна зробити висновок про те, що економіка знаходиться у стані рецесійного розриву?

Якщо уряд знизить податки, чи зміниться положення кривої сукупного попиту?

Задача 3.

В економіці заощадження складають 200 млрд. грн., незаплановані інвестиції становлять 2о млрд. грн. Визначити заплановані інвестиції.

Задача 4.

номінальний ВВП -   1 000 млрд. грн.,

В умовах економічної рівноваги фактичний дорівнює   1 100 млрд. грн.,  потенційний  ВВП гранична схильність до споживання (MPC) - 0,75.

Розрахувати інфляційний розрив.

Задача 5.

становить гранична

За   умов   економічної   рівноваги   реальний   ВВП 1 000 млрд. грн.,  потенційний  ВВП  -   1 200 млрд. грн., схильність до заощадження (MPS) - 0,25.

Розрахувати рецесійний розрив.

Задача 6.

В умовах приватної економіки закритого типу ВВП дорівнює 1 200 млрд. грн., фактичні сукупні витрати становлять 900 млрд. грн. Обчислити незаплановані інвестиції у товарні запаси.

Задача 7.

За умов рівноважної приватної економіки закритого типу споживання складає 750 млн. грн., заощадження дорівнює 250 млн. грн., незаплановані інвестиції становлять - 150 млн. грн.

Чому дорівнює рівноважний ВВП?

Задача 8.

Економіка країни характеризується такими даними (млрд. грн.): Y = C + I + G; C = 350 + 0,8 Y; I = 40; G = 75.

Визначте рівноважний обсяг національного виробництва (ВВП), величину заощаджень і споживання.

Задача 9.

Інвестиційна функція задана рівнянням I = 1 200 - 15 r. Визначте обсяг інвестицій, якщо і = 23 %, а л = 10 %.

Задача 10.

Яким має бути рівноважний ВВП в умовах приватної закритої економіки, щоб при автономному споживанні (Са) у 85 млрд. грн. і граничній схильності до споживання (MPC) 0,75 попит на автономні інвестиції (Іа) дорівнював 160 млрд. грн.

Задача 11.

Економіка країни характеризується такими даними (млрд. грн.): І = 50; С = 155 + 0,8 Y. Визначити:

Початковий рівноважний ВВП.

Рівноважний ВВП, якщо інвестиції збільшуються 20 млрд. грн.

Мультиплікатор інвестицій.

Задача 12.

В умовах приватної економіки закритого типу фактичний ВВП дорівнює 423 млрд. грн., сукупні витрати - 395 млрд. грн. Обчислити незаплановані інвестиції у товарні запаси.

Задача 13.

В умовах приватної економіки закритого типу споживання становить 120 млрд. грн., заощадження - 35 млрд. грн., незаплановані інвестиції дорівнюють - 18 млрд. грн.

Обчислити рівноважний ВВП.

Задача 14.

В умовах економічної рівноваги фактичний ВВП становить 250 млрд. грн., потенційний ВВП - 280 млрд. грн., схильність до заощадження - 0,2.

Розрахувати величину рецесійного розриву, якщо у період його усунення ціни зростуть на 10 %.

Задача 15.

За умов економічної рівноваги фактичний номінальний ВВП становить 640 млрд. грн., потенційний - 590 млрд. грн., схильність до споживання - 0,8.

Розрахувати інфляційний розрив.

Задача 16.

На початок року ВВП країни становив 430 млрд. грн., інвестиції -57 млрд. грн. На кінець року ВВП збільшився до 495 млрд. грн. за рахунок зростання інвестицій до 70 млрд. грн.

Розрахуйте величину мультиплікатора інвестицій на кінець року.

Задача 17.

Економіка країни перебуває в стані рівноваги і характеризується такими макроекономічними показниками (млрд. грн.): потенційний ВВП дорівнює 2 500, фактичний ВВП - 2 300, споживчі витрати населення - 1 380, 6езподатковий дохід населення - 1 970.

Розрахуйте величину рецесійного розриву, якщо ціни за час його усунення зростуть на 10 %.

Задача 18.

Економіка країни пере6уває в стані макроекономічної рівноваги і характеризується такими показниками (млрд. грн.): фактичний номінальний ВВП дорівнює 1 200, потенційний - 1 100, споживчі витрати - 700, 6езподатковий дохід населення країни - 933.

Розрахуйте інфляційний розрив в економіці.

Задача 19.

Визначте графічним методом величину рецесійного розриву, якщо відомо, що фактичний реальний ВВП дорівнює 300 млрд. грн., автономні витрати - 125 млрд. грн., потенційний ВВП становить 400 млрд. грн.

Задача 20.

Гранична схильність до споживання дорівнює 0,8, ставка податку -0,2, гранична схильність до імпорту - 0,25.

Розрахувати величину мультиплікатора сукупних витрат.

Задача 21.

Економіка країни характеризується такими даними (млрд. грн.): С = 50 + 0,75 (У - Т + ТЫ); I = 43; Т = 36; ТЫ = 14; в = 27; Е = 4; М = 4.

Розрахувати рівноважний рівень доходу. Задача 22.

В умовах економічної рівноваги фактичний номінальний ВВП дорівнює 1 100 млрд. грн., а потенційний - 1 000 млрд. грн.

Розрахуйте інфляційний розрив за умови, що гранична схильність до споживання (МРС) становить 0,75.


Задача 23.

В умовах рівноваги економіка країни характеризується наступними даними: фактичний ВВП становить 1 000 млрд. грн., потенційний - 1 200 млрд. грн., гранична схильність до заощадження (МРБ) дорівнює 0,25.

Розрахувати величину рецесійного розриву.