Проблемні ситуації

Ситуація 1.

Поясніть ситуацію, як спрацьовує механізм зрівноваження сукупних витрат на національний продукт з обсягом виробництва товарів та послуг, і чому саме так.

Ситуація 2.

На ринку позичкового капіталу відбувається порушення з боку заощаджень або інвестицій. За яких умов можливе досягнення рівноваги між заощадженнями і запланованими інвестиціями.

Ситуація 3.

"Відсоткові ставки під час підйому економіки звичайно є вищими, ніж у період спаду. Але те ж саме можна сказати і про інвестиційні витрати. Це означає, що високий рівень відсоткової ставки сприяє інвестиціям, а низький перешкоджає їм". Спростуйте це твердження.

Ситуація 4.

Розкрийте механізм досягнення рівноваги між заощадженнями і запланованими інвестиціями на ринку позичкового капіталу, якщо вона порушується заощадженнями або інвестиціями, використавши модель ринку позичкового капіталу.

Ситуація 5.

Охарактеризуйте модель "витрати - випуск" у національній економіці України за допомогою таблиці 9.1.

Таблиця 9.1

Витрати - випуск у 2006 р. у цінах споживачів, мли. грн.

Витрати на кінцеве   Валове

споживання   нагромадження

Показники

Проміжне споживання - усі спожито

домашніх господарств

некомерційних організацій

сектору загального державного управління

валове нагромадження основного капіталу

зміна запасів матеріальних оборотних коштів

чисте придбання цінностей

Експорт

Імпорт

Усього використано

Сільське господарство

64301

40737

 

953

751

-1222

 

10518

-5714

110324

Добувна промисловість

100688

6188

 

174

 

-3243

 

8193

-53890

58110

Переробна промисловість

336389

192372

 

1674

63921

5716

198

185636

-173513

612393

Виробництво   та розподілення електроенергії, газу та води

39395

11065

 

705

 

 

 

1565

 

52730

Будівництво

3638

1246

 

 

61925

-472

 

955

-636

66656

Торгівля; ремонт. Діяльність готелів та ресторанів

125960

8493

 

209

 

 

 

6820

-5141

136341

Транспорт       та зв'язок

69857

25141

 

4652

 

 

 

32795

-20040

112405

Інші           види діяльності

94173

34141

5173

91983

7277

-124

13

7225

-10266

229595

Проміжне споживання

834401

319383

5173

100350

133874

655

211

253707

-269200

1378554

Оплата       праці

найманих

працівників

268631

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Податки         на виробництво    та імпорт

82377

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Субсидії         на виробництво    та імпорт

-8891

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий прибуток, змішаний дохід

202036

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Валовий

внутрішній

продукт

544153

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Випуск продукції

1378554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проаналізуйте основні компоненти сукупних витрат. Зробити висновки.