РОЗДІЛ 9. СУКУПНІ ВИТРАТИ І ВВП Навчальні цілі

Пояснити сутність витрат приватної економіки та їх економічний зміст.

Охарактеризувати модель "витрати - випуск".

З'ясувати умови виникнення запланованих та фактичних інвестицій.

Розглянути методику визначення мультиплікатора витрат.

Дати характеристику економічній рівновазі у довгостроковому періоді, з'ясувати сутність рецесійного та інфляційного розривів.