Проблемні ситуації

Ситуація 1.

У таблиці 8.1 наведена структура сукупних витрат домогосподарств.
та   структуру   сукупних   витрат

споживання

Проаналізуйте   динаміку домогосподарств України.

Вкажіть основні чинники збільшення споживання.

Визначте основні причини високого рівня продовольчих товарів в Україні.

Ситуація 2.

Один відомий економіст написав "Реформа податків у 1986 р. підвищує податкові ставки на корпорації на 20 % (від 18 % до 38 % прибутку). У довгостроковому періоді це, очевидно, зменшить запаси машин та устаткування від 15 % до 10 %". Поясніть це твердження. Проілюструйте його, застосовуючи криву попиту на інвестиції.

Ситуація 3.

Витрати населення України наведені у таблиці 8.2.


1.         Проаналізуйте динаміку витрат та заощаджень населення
України.

2.         Визначте основні статті витрат населення.

Ситуація 4.

За даними таблиці 8.3 проаналізувати рівень споживання основних продуктів харчування на душу населення.

Таблиця 8.3

Споживання основних продуктів харчування населенням України за 2003 - 2007 рр., кг

 

Показники

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

Рекомендовані норми

Норми кошика

М'ясо і м'ясні продукти

35

39

39

42

46

83,0

45,4

Молоко і молочні продукти

226

226

226

235

220

395,0

353,3

Риба і рибні продукти

12

12

14

14

15

20,0

14,1

Яйця, шт.

214

220

238

251

252

291,0

246,2

Цукор

38

38

38

40

40

38,0

26,8

Картопля

138

141

136

134

130

124,0

90,1

Овочі та баштанні

114

115

120

127

118

161,0

106,7

Хлібні продукти

125

126

124

120

114

101,0

94,8

Визначити темпи зміни споживання окремих продуктів у 2007 р. порівняно з 2003-ім, 2004, 2005, 2006-им роками, рекомендованої норми та норми мінімального споживчого кошика.

Ситуація 5.

У таблиці 8.4 наведена динаміка інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування.

Таблиця 8.4

Інвестиції в основний капітал за джерелами фінансування, 2003 - 2007 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

У фактичних цінах, млн. грн.

Всього

51 011

75 714

93 096

125 254

188 486

у тому числі за рахунок

 

 

 

 

 

коштів державного бюджету

3 570

7 945

5 077

6 846

10 458

коштів місцевих бюджетів

2 095

3 544

3 915

5 446

7 324

власних   коштів   підприємств   та

31 306

46 685

53 424

72 337

106520

організацій

коштів іноземних інвесторів

2 807

2 695

4 688

4 583

6 660

коштів населення на будівництво

 

 

 

7 019

9 879

власних квартир

 

 

 

коштів населення на індивідуальне

1 822

2 577

3 091

5 110

8 549

житлове будівництво

кредитів банків та інших позик

4 196

5 735

13 740

19 406

31 182

інших джерел фінансування

5 215

6 533

9 161

4 507

7 914

У % до загального обсягу

Всього

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

у тому числі за рахунок

 

 

 

 

 

коштів державного бюджету

7,0

10,5

5,5

5,5

5,6

коштів місцевих бюджетів

4,1

4,7

4,2

4,3

3,9

власних   коштів   підприємств   та

61,4

61,7

57,4

57,8

56,5

організацій

коштів іноземних інвесторів

5,5

3,6

5,0

3,7

3,5

коштів населення на будівництво

 

 

 

5,6

5,2

власних квартир

 

 

 

коштів населення на індивідуальне

3,6

3,4

3,3

4,1

4,5

житлове будівництво

кредитів банків та інших позик

8,2

7,6

14,8

15,5

16,6

інших джерел фінансування

10,2

8,5

9,8

3,5

4,5

Проаналізуйте динаміку інвестицій у грошовому виразі.

Визначте структуру джерел фінансування.

3.         Визначте основні чинники, що впливають на інвестиційний
клімат України.