РОЗДІЛ 8. СПОЖИВАННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ ТА ВВП

Навчальні цілі

Пояснити взаємозалежність між доходом, споживанням і заощадженням.

З'ясувати чим відрізняються автономні споживчі видатки від індуційованих.

Розкрити поняття "функція споживання" та "функція заощадження" і з'ясувати, як вони пов'язані одна з одною.

З'ясувати економічний зміст таких понять як середня і гранична схильність до споживання та середня і гранична схильність до заощадження.

Визначити чинники, які викликають рух кривих споживання і заощадження.

Визначити структуру інвестиційних видатків і чинники, які визначають динаміку автономних та індуційованих інвестицій.

Визначити чинники, які викликають зрушення кривої попиту на інвестиції й зрозуміти причини нестабільності інвестиційних видатків.