Частина I МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ РОЗДІЛ 1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА Навчальні цілі

З'ясувати  предмет  макроекономіки.  Його  відмінність  від предмета мікроекономіки.

Дати характеристику об'єкта та суб'єктів макроекономіки.

Пояснити   суть   та   роль   макроекономічних   моделей   у макроекономічному аналізі.

Охарактеризувати    позитивну    та    нормативну    функції макроекономіки.

Визначити ключові макроекономічні проблеми.

Розглянути модель кругообігу для відкритої економіки.

Пояснити роль державного сектора в економіці.

Визначити відмінності основних типів економічних систем.