Задачі

Задача 1.

Номінальний дохід Петра Івановича збільшився на 6 %, рівень цін - 12 %. Як і на скільки змінився реальний дохід?

Задача 2.

Індекс цін у 2007 р. становив 99,5 %, у 2008 р. - 102,7 %. Обчисліть темп інфляції у 2008 р. відносно 2007 р.

Задача 3.

Якщо у 2007 р. індекс цін становив 110 %, а у 2008 р. - 121 %, то яким є темп інфляції?

Задача 4.

Розрахувати темп інфляції у 2008 р. за таких умов: індекс цін у 2007 р. становив 110 %, індекс цін у 2008 р. знаходитиметься на

рівні 120 %.

Задача 5.

Розрахуйте темп інфляції для 2008 р. за таких умов: у 2007 р. номінальний ВВП становив 205 млрд. грн., реальний ВВП дорівнював 188 млрд. грн. У 2008 р. очікується одержати номінальний ВВП 216 млрд. грн. за індексу цін 127 %.

Задача 6.

Розрахувати темп інфляції у 2008 р. за таких умов: номінальний ВВП у 2007 р. становив 1 200 млрд. грн., у 2008 р. прогнозується його збільшення до 1 400 млрд. грн. Реальний ВВП у 2007 р. дорівнював 1 100 млрд. грн., а у 2008 р. - 1 200 млрд. грн.

Задача 7.

Реальний обсяг виробництва дорівнює 75 млрд. грн. Рівень цін становить 110 %. Кількість грошей, що знаходиться в обігу складає 20 млрд. грн.

Розрахувати швидкість обертання грошей в економіці. Задача 8.

Національна економіка перебуває у стані тривалої рівноваги і крива довгострокової сукупної пропозиції є вертикальною на рівні У = 2 500 млрд. грн. Крива короткострокової сукупної пропозиції є горизонтальною на рівні Р = 1. Криву АБ описує рівняння У = 5,5-М / Р.

Внаслідок дії зовнішніх чинників відбулося несприятливе збурення сукупної пропозиції і рівень цін підвищився до 2,0.

Якщо Національний банк не втручається в економіку і крива АБ не переміщується, то яким буде нове рівноважне значення У у короткостроковому періоді?

Задача 9.

Природний обсяг виробництва становить 8 000 одиниць, криву АБ описує рівняння У = 8 200 - 20 Р. Через певний проміжок часу природний обсяг виробництва збільшився на 35 %, а рівняння сукупного попиту набуло вигляду: У = 11 080 - 20 Р.

Визначте на скільки змінився рівень цін в економіці.

Задача 10.

Ви вклали 10 000 грн. у банк при річній ставці 18 %. Яку суму ви одержите через два роки?

Задача 11.

Ви вклали 8 000 грн. у комерційний банк при ставці 17 % на один рік. Індекс цін за цей рік становив 120 %.

Як і на скільки змінилась реальна вартість ваших заощаджень через рік?

Задача 12.

Реальний обсяг виробництва дорівнює 240 млрд. грн. Рівень цін дорівнює 122 %. Кількість грошей в економіці 50 млрд. грн., швидкість обертання грошей в економіці становить 5,5 обертів/рік.

Розрахувати рівень цін в економіці.


Задача 13.

Кількість грошей в економіці дорівнює 7о млрд. грн. Швидкість обертання грошей в економіці становить 3 обертів/рік. Розрахувати номінальний обсяг виробництва.

Задача 14.

У результаті економічних шоків ціни зросли на 2о %, пропозиція грошей - на 5 %.

Як і на скільки змінився номінальний ВВП, якщо швидкість обертання грошей залишилася незмінною?

Задача 15.

Припустимо, що крива Філіпса для економіки задана наступним співвідношенням: л = л1 - о,6 (и - и ), а природна норма безробіття складає 6 %.

Визначте:

1.         На скільки відсоткових пунктів зменшиться реальний ВНП з
метою зниження інфляції на 6 відсоткових пунктів, якщо коефіцієнт
Оукена дорівнює 2,5?

2.         Розрахуйте коефіцієнт втрат від боротьби з інфляцією.