Проблемні ситуації

Ситуація 1.

З'ясуйте, які з наведених тверджень щодо інфляції правильно описують втрати від неї, а які неправильно. Поясніть.

Інфляція має місце, коли олігополісти встановлють високі ціни на товари та послуги.

Інфляція - це крадіжка. Уряди можуть збільшувати податки без прийняття чи зміни закону про податки.

3.         Інфляція знижує життєвий рівень, підвищує вартість життя.

Основна втрата, яка спричиняється інфляцією, - безробіття, яке зростає, коли уряди роблять спробу зменшити інфляцію.

Коли ціни на нафту зросли під час ірако-американського конфлікту, інфляція заподіяла шкоду авіалініям та автомобільній промисловості.

Ситуація 2.

У державі існує достатньо високий рівень інфляції. Що повинен зробити у даній ситуації НБУ? Яким напрямкам кредитно-грошової політики будуть надаватися переваги.

Чи існують відмінності від теоретичної схеми поведінки Національного банку в діях НБУ в умовах інфляції у 1992 - 1996 рр.?

Ситуація 3.

Економіст - прихильник державного втручання в економіку -зауважив: "Якщо ви повернетесь до нашої дискусії про соціальні втрати від інфляції, принаймні повільної інфляції, то важко уникнути враження, що вони другорядні порівняно з втратами від безробіття і стагнуючого виробництва". Що ви думаєте про цей критичний вислів?

Ситуація 4.

Припустимо, що в день вступу до вузу ви дали згоду позичити однокурсникові певну суму грошей. Ви обоє чекаєте, що реальна відсоткова ставка буде нульовою. Повернення позики має відбутися після закінчення вузу по фіксованій номінальній ставці відсотка. Якщо за період чотирирічного навчання інфляція виявиться нижчою, ніж ви обоє чекали, то хто виграє у цій ситуації, а хто програє?

Ситуація 5.

Деякі економісти вважають, що дуже низький рівень інфляції є сприятливим для економіки, тоді як інші не можуть виправдати інфляцію. Якими є аргументи однієї та іншої сторони?