Одноваріантні питання

1.         Умовою виникнення інфляції є переважна динаміка
номінальної грошової маси у порівнянні зі збільшенням
національного доходу.

Так      Ні

2.         Під час інфляції загальний рівень цін в економіці
зменшується.

Так      Ні

3.         Інфляція сприяє перерозподілу національного доходу в
масштабах суспільства на користь основної частини
населення.

Так      Ні

4.         Під час інфляції знижуються реальні доходи населення.

Так      Ні

5.         Якщо переважають грошові чинники, то має місце інфляція
попиту, під впливом негрошових чинників формується
інфляція пропозиції.

Так      Ні

6.         Інфляція пропозиції індукує зниження витрат виробництва.

Так      Ні

7.         Уряд, який нагромадив значний борг, виграє від інфляції.

Так      Ні

8.         Держава змушена боротися з будь-яким проявом збільшення
цін, так як це може викликати кризу грошово-фінансової
системи.

Так      Ні

9.         Якщо рівень безробіття перевищує природний, то темп
інфляції знижуватиметься.

Так      Ні

10.       Згідно з теорією раціональних очікувань, вибір між
безробіттям та інфляцією існує лише у короткостроковому
періоді.

11.       Фінансування дефіциту бюджету через додаткову емісію
розкручує інфляцію.

Так      Ні

12.       Гіперінфляція означає поєднання високого рівня інфляції та
спаду виробництва у національній економіці.

Так      Ні

13.       Інфляція,  рівень якої вимірюють  однозначними  числами
називають помірною.

Так      Ні

14.       Рівень інфляції, що відповідає прогнозованому для цього
періоду, називають галопуючим.

Так      Ні

15.       Товарний дефіцит говорить про наявність прихованої інфляції.

Так      Ні

16.       Інфляція попиту означає наявність надлишкової грошової
маси у населення.

Так      Ні

17.       Інфляцію, яка супроводжується зміною відносних цін на
товари та ресурси, називають збалансованою.

Так      Ні

18.       Інфляція    пропозиції    вказує    на    високу    купівельну
спроможність населення.

Так      Ні

19.       Взаємодія інфляції попиту та інфляції пропозиції утворює
інфляційну спіраль.

Так      Ні

20.       Непередбачена інфляція приносить вигоду кредиторам.

Так      Ні

21.       Зміна інерційного темпу інфляції переміщує криву Філіпса.

Так      Ні

22.       Ринкові механізми саморегуляції здатні впоратися з будь-яким
рівнем інфляції.

Так      Ні

23.       Інфляція впливає на реальну величину податкового тягаря
через наявність часових лагів у стягуванні податків.

24.       Національну економіку можна повністю захистити від
інфляції, індексувавши усі номінальні змінні.

Так      Ні

25.       Низьке значення коефіцієнта дезінфляційних втрат свідчить
про низьку ефективність антиінфляційної політики.

Так      Ні

26.       Дезінфляція полягає у зниженні темпів інфляції шляхом
відповідної макроекономічної політики.

Так      Ні

27.       Одним із шляхів боротьби з інфляцією є нуліфікація.

Так      Ні

28.       Нуліфікація передбачає вилучення старих грошових знаків з
обігу і заміну їх новими.

Так      Ні

29.       Державне регулювання цін є непрямим засобом
антиінфляційної політики.

Так      Ні

30.       Інерційна інфляція передбачає зростання загального рівня цін
із року в рік приблизно однаковим темпом.

Так      Ні

31.       Під індексацією розуміють підвищення реальної зарплати до
рівня номінальної.

Так      Ні

32.       Інфляція є своєрідним неявним податком, полегшує урядові
тягар державного боргу.

Так      Ні

33.       Номінальна відсоткова ставка включає реальну відсоткову
ставку та рівень інфляції.

Так      Ні

34.       Інфляція починає розвиватися лише на класичному відрізку
кривої сукупної пропозиції.

Так      Ні

35.       Сучасна інтерпретація кривої Філіпса виходить з того, що
рівень інфляції обумовлений трьома чинниками: очікуваною
інфляцією;  відхиленням безробіття від свого природного
рівня; шоками пропозиції, викликаними підвищенням цін на сировину.

Так      Ні

36.       Згідно теорії інфляційного розриву Дж. М. Кейнса інфляція
виникає тоді, коли сукупні витрати перевищують обсяг
національного продукту.

Так      Ні

37.       Прихильники теорії раціональних очікувань заперечують
можливість вибору між інфляцією та безробіттям.

Так      Ні

38.       Політика доходів передбачає, що учасники ринкового процесу
підвищуватимуть ціни на товари та послуги, а також фактори
виробництва з метою отримання економічних вигод.

Так      Ні

39.       Ви виграєте від інфляції, якщо ваші заощадження, після
роботи влітку, знаходяться на терміновому рахунку в банку з
фіксованою ставкою відсотка.

Так      Ні

40.       Фермер, що придбав техніку на позику з твердим відсотком,
яку необхідно повернути через і0 років, виграє від інфляції.

Так      Ні

41.       Метод "шокової терапії" дозволяє різко скоротити темпи
росту грошової маси і збити інфляцію. Однак цей метод
супроводжується значним спадом виробництва і скороченням
зайнятості.

Так      Ні

42.       Коефіцієнт дезінфляційних втрат показує відсоток річного
реального ВВП, котрий потрібно принести в жертву задля
зниження інфляції на і %.

Так      Ні