Частина III СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИК РОЗДІЛ 7. ІНФЛЯЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ

Навчальні цілі

Дати визначення інфляції та пояснити її сутність.

Проаналізувати види інфляції. Визначити інфляцію попиту та інфляцію пропозиції.

Розкрити форми інфляції за різними її основами.

З'ясувати причини та наслідки інфляції.

З'ясувати   взаємозв'язок   інфляції   та   відсоткової   ставки. Ефект Фішера.

Зрозуміти взаємозв'язок інфляції та безробіття. Крива Філіпса.

Пояснити способи виміру загального рівня цін та інфляції.

Проаналізувати заходи адаптивної антиінфляційної політики.

Проаналізувати   основні   заходи   активної   антиінфляційної політики.