Теми рефератів

Спільна   рівновага   на   ринку   благ,   грошей   і   капіталу. Модель ІБ - ЬМ.

Зовнішні шоки у моделі ІБ - ЬМ.

Модель ІБ - ЬМ за фіксованих та гнучких цін.

Вплив зростання державних видатків бюджетного дефіциту та емісії на конфігурацію моделі ІБ - ЬМ.

Застосування моделі ІБ - ЬМ для аналізу економіки України.

Методичні поради щодо розв'язання завдань та підготовки рефератів містяться у літературних джерелах: 3; 15; 21; 24; 27; 29; 30; 36, які рекомендуються для самостійного вивчення.