Задачі

Задача 1.

Економіка країни описується рівняннями (млрд. грн.): У = С + I + в; С = 80 +0,8 (У - Т); І = 160 - 20 г; в = 20; Т = 40.

Записати функцію товарного ринку як функцію доходу від відсоткової ставки.

Задача 2.

Попит на гроші виражається функцією М / Р = 0,5 У - 200 г. В обігу знаходиться 700 млрд. грн. Інвестиційний попит описується функцією І = 1 000 - 40 г. Функція споживання має вигляд: С = 0,8 УУ. У бюджет держави надходить 25 % всіх доходів, а державні витрати складають 650 млрд. грн.

Визначити:

Стан державного бюджету при спільній рівновазі на ринках благ і грошей.

На скільки грошовий ринок стримує дію мультиплікативного ефекту при збільшенні державних витрат на 50 млрд. грн.? Проілюструйте графічно.

Задача 3.

Номінальна кількість грошей, що знаходиться в обігу, дорівнює 2 364 млрд. грн., швидкість їхнього обігу дорівнює 10 об/рік. Попит на гроші як майно характеризується функцією М / Р = 80 • (30 - г). Обсяг заощаджень дорівнює 25 % реального доходу, а обсяг інвестицій визначається за функцією І = 1 200 - 180 г.

Визначити:

Який рівень цін забезпечує спільна рівновага на ринку благ та фінансових ринках, якщо розмір ефективного попиту дорівнює 100 млрд. грн.

Як зміниться рівень цін, якщо швидкість обертання грошей по­двоїться за тієї ж величини ефективного попиту.

Задача 4.

Кількість грошей, які знаходяться в обігу, дорівнює 150 млрд. грн., швидкість обігу - 10 обертів/рік, а попит на гроші як майно задається функцією М / Р = 90 - 4 г. Крім того, відомі функція споживання С = 0,8 У + 130 г та функція інвестицій І = 110 - 40 г.

1.         Виведіть рівняння функції сукупного попиту.

2.         Визначте, як зміниться обсяг сукупного попиту і ставка
відсотка при збільшенні рівня цін з 1 до 1,5.

Задача 5.

Економіка країни характеризується показниками: М / Р = 0,8 У - 1 600 г; М = 1 300;

Р = 1,3.

Записати рівняння кривої ЬМ як функцію доходу від відсоткової ставки.

Задача 6.

Функція попиту на гроші в країні описується рівнянням М / Р = 0,75 У - 1 200 г. Функція товарного ринку У = 1 100 - 3 200 г. Пропозиція грошей 720 млрд. грн., рівень цін 1,2.

Визначити рівноважні відсоткову ставку та рівень доходу.

Задача 7.

Розглянемо економічну систему. Функція споживання представлена у вигляді С = 38 + 0,5 (У - Т); інвестиційна функція I = 50 - 100 г, державні витрати і податки рівні в = Т = 20 млрд. грн. Функція попиту на гроші Ь = 0,5 У - 80 г, Мя = 160 млрд. грн., а рівень цін дорівнює 2.

Складіть рівняння кривої К.

Складіть рівняння кривої ЬМ.

Знайдіть рівноважні рівні відсоткової ставки і доходу.

Припустимо, що державні витрати зросли з 20 до 30 млрд. грн. Як зміняться рівноважні рівні відсоткової ставки і доходу?

Припустимо, що пропозиція грошей збільшилися з 160 до 180 млрд. грн. Як зміняться рівноважні рівні відсоткової ставки і доходу?

Задача 8.

На графіках 1 - 4 наведено ситуації, в яких попит на гроші змінюється з величини М до величини М'.
а)         продажу облігацій населенню;

б)         збільшення заборгованості Національному банку?

2. Як зміниться розташування лінії ЬМ, якщо швидкість обігу грошей знизиться вдвічі при тому ж реальному доході?

Задача 11.

Початковий стан економіки характеризується перетином ліній ЬМ та ІБ на проміжному відрізку ЬМ. Внаслідок збільшення автономних інвестицій лінія ІБ зсунулась вправо на певну відстань, це означає, що і крива ЛБ також повинна переміститися.

Чи буде зсув кривої ЛБ дорівнювати (або меншому чи більшому) зсуву лінії ІБ? Обґрунтуйте відповідь.