УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

A - амортизація

AD - сукупний попит

AE - сукупні витрати

АРС - середня схильність до споживання

APS - середня схильність до заощадження

AS - сукупна пропозиція

AT - сукупні податки

BP - платіжний баланс

BS - бюджетне сальдо

С - витрати домогосподарств (споживання)

Са - автономне споживання

CA - поточний рахунок

cr - норма депонування

cu - готівка

D - депозити банків

e - валютний курс

EO - помилки та упущення

ER - надлишкові резерви

ЕХ - експорт

G - державні закупівлі або урядові видатки

GNDI - валовий національний наявний дохід

GNI - валовий національний дохід

H - грошова база або гроші підвищеної ефективності

I - інвестиції

KA - рахунок капітальних операцій

L - робоча сила

LR - обов'язкові резерви

M - гроші

MD - попит на гроші

MS - пропозиція грошей

МРМ - гранична схильність до імпорту

MPC - гранична схильність до споживання

MPS - гранична схильність до заощадження

і - номінальна відсоткова ставка

NDP - чистий внутрішній продукт

NЕ - чистий експорт

N1 - чисті доходи, зароблені резидентами за кордоном

ІЧТЬІ - чисті поточні трансферти, отримані від зовнішнього світу

Р - ціна або індекс цін

РІ - особистий дохід

Я - валютні резерви

г - реальна відсоткова ставка

ЯА - резервні активи

гг - норма резервування

8 - заощадження

ґ - ставка податку

Т - сума податків

ТЯ - загальні резерви

ТЯ - трансферти

и - безробіття

и - фактичний рівень безробіття

и - природний рівень безробіття

V - швидкість обертання грошей

\¥ - заробітна плата

У - національний дохід, реальний ВВП

У - потенційний ВВП

Уп - номінальний ВВП

У¥ - дохід, яким розпоряджаються (використовуваний дохід) О - обсяг

Р - емпіричний коефіцієнт Оукена (2,5)

у - емпіричний коефіцієнт Філіпса

£ - зовнішній ціновий шок

ц - мультиплікатор

я - темп інфляції

яе - очікуваний темп інфляції

ВВ - валова продукція

ВВП - валовий внутрішній продукт

ВНП - валовий національний продукт

Іа - інвестиції автономні

ІМ - імпорт

Іч - інвестиції чисті

НД - національний дохід