Проблемні ситуації

Ситуація 1.

Готівка вилучається із обігу та кладеться до банку. Чи означає це, що пропозиція грошей скорочується? Яка додаткова інформація необхідна для вірної відповіді на цю ситуацію?

Ситуація 2.

На рис. 6.8 зображено особливості моделі ІБ - ЬМ в умовах перехідної економіки України. Поясніть застосування моделі ІБ -ЬМ для аналізу економіки України. Обгрунтуйте свою відповідь.

ьм


Подпись:

0

Рис. 6.8. Модель економіки України в перехідний період Ситуація 3.

На рис. 6.9 зображено вплив зростання державних видатків та податків на модель ІБ - ЬМ в Україні.


 
1. Поясніть вплив бюджетної політики на модель ІБ - ЬМ. Обгрунтуйте свою відповідь.

2. Попит населення на гроші стане чутливішим завдяки зміні відсоткової ставки. Чи вплине ця ситуація на величину зміни рівноважної відсоткової ставки у випадку зростання грошової маси? Як зміниться нахил кривої ЬМ?

Ситуація 4.

На рис. 6.10 зображено вплив зростання бюджетного дефіциту та емісії на конфігурацію моделі К - ЬМ в Україні.

 

 

ЬМ2

ЬМ1

1

—*

 

 

А

в     в

 

 

 

о          У2        Ті        у

Рис. 6.10. Вплив зростання бюджетного дефіциту та емісії на обсяг виробництва в Україні

Поясніть вплив бюджетної політики на модель К - ЬМ. Обґрунтуйте свою відповідь.

Як вплине на загальну рівновагу скорочення доходу кінцевого використання при незмінній грошовій пропозиції? Які зміни відбудуться на товарному та грошовому ринках?

Ситуація 5.

Проаналізуйте, як наведені у таблиці чинники впливають на дохід, ставку відсотка та положення кривих К і ЬМ:

 

Чинники

Зміна чинника

Вплив на дохід і відсоткову ставку

Зсув кривої

Автономне споживання

 

ту, тг

В зсувається праворуч

Автономні інвестиції

 

 

 

Державні видатки

т

 

 

Податки

т

 

 

Пропозиція грошей

т

 

 

Автономний попит на гроші

т