РОЗДІЛ 6. ОДНОЧАСНА РІВНОВАГА НА ТОВАРНОМУ, РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ГРОШОВОМУ РИНКАХ. МОДЕЛЬ 18 - ЬМ

Навчальні цілі

Розглянути ринок товарів та криву К.

Розглянути грошовий ринок та криву ЬМ.

З'ясувати яким чином встановлюється рівновага на товарному, грошовому та ринку робочої сили.

Охарактеризувати вплив фіскальної та монетарної політики у моделі К - ЬМ.

Визначити відносну ефективність фіскальної та монетарної політики у моделі К - ЬМ.

Охарактеризувати зовнішні шоки у моделі К - ЬМ.