Задачі

Задача 1.

Грошова маса країни характеризується наступними показниками:

 

Показники

Млрд. грн.

Невеликі строкові вклади

1 630

Великі строкові вклади

645

Чекові внески

448

Внески на без чекових ощадних рахунках

300

Готівка

170

Визначити:

 

1. Величину М1.

 

2. Величину М2.

 

3. Величину М3.

 

Задача 2.

Грошова маса країни характеризується такими показниками (млрд. грн.): готівкові гроші становлять 6,2, строкові депозити - 4,2, поточні рахунки - 3,5, розрахункові рахунки підприємств - 3,4, кошти клієнтів за трастовими операціями банків - 1,9, кошти Держстраху - 2,75.

Чому дорівнює М2?

Задача 3.

Національний дохід країни у 2007 р. становив 220 млрд. грн., а грошовий попит - 50 млрд. грн. У 2008 р. національний дохід збільшився на 12 %, а швидкість обертання грошей і рівень цін не змінилися.

Чому дорівнює попит на гроші у 2008 р.?

Задача 4.

Загальні резерви комерційного банку становлять 220 млн. грн. Депозитні внески дорівнюють 950 млн. грн. Обов'язкова норма резервування знаходиться на рівні 20 %.

Як зміниться пропозиція грошей, якщо банк використовує надлишкові резерви для кредитування?

Задача 5.

У   таблиці   наведені   макропоказники,   що   характеризують

 

Компоненти грошової маси

Обсяг, млрд. грн.

Готівка

600

Невеликі строкові вклади

1 200

Депозитні сертифікати

530

Чекові (поточні) вклади

410

Внески на безчекових ощадних рахунках

325

На основі даних таблиці розрахуйте грошові агрегати М1 та М2. Задача 6.

Банківські   депозити   збільшилися   на  200 млн. грн.   Норма банківських резервів на цей період становить 25 %. На скільки може зрости пропозиція грошей?

Задача 7.

Початковий приріст депозитів комерційного банку "Полтава-Банк" становить 100 тис. грн., а його обов'язкові резерви збільшилися на 20 тис. грн., норма резервування і норма депонування дорівнюють нулю.

Чому дорівнює приріст депозитів банківської системи?

Задача 8.

Грошовий агрегат М1 дорівнює 250 млрд. грн., поточні депозити дорівнюють 70 млрд. грн., розрахункові рахунки - 100 млрд. грн., строкові депозити становлять 60 млрд. грн.

Чому дорівнює агрегат М0?

Задача 9.

Обсяг депозитів комерційного банку становить 1 млрд. грн. Норма банківських резервів дорівнює 15 %. Крім того, банк зберігає ще 5 % надлишкових резервів від суми депозитів.

Яку максимальну суму комерційний банк може використати для видачі кредитів?

Задача 10.

Ви належите до монетаристів і вважаєте, що швидкість обертання грошей є стабільною і становить 4. У таблиці наведений реальний обсяг випуску продукції, яка пропонується виробниками для продажу при різних рівнях цін:

 

р

((

р • (3

М • V

1

100

 

 

2

110

 

 

3

120

 

 

4

130

 

 

5

140

 

 

6

150

 

 

7

160

 

 

1.         Обчисліть і запишіть у таблицю значення Р • ((.

2.         Припустимо, що Мя = 90 млрд. грн. Запишіть значення М • V
у таблицю. Визначте у стані рівноваги значення:

а)         номінального внутрішнього продукту;

б)         рівень цін;

в)         реальний внутрішній продукт.

3.         Якщо пропозиція грошей збільшиться до 175 млрд. грн.,
визначте у стані нової рівноваги значення:

а)         номінального внутрішнього продукту;

б)         рівень цін;

в)         реальний внутрішній продукт.

Визначте на скільки відсотків збільшення грошової маси зумовило збільшення обсягу виробництва.

Збільшення грошової маси зумовило збільшення рівня цін. Визначте темп інфляції.

Що слід було зробити Національному банку, при бажанні збільшити обсяг виробництва без значного збільшення рівня цін?

Задача 11.

Попит на гроші визначається функцією:   = 0,35У - 40г, де

У - реальний ВВП; г - реальна відсоткова ставка.

Що станеться з кривою попиту на гроші, якщо національний дохід збільшиться на 150 тис. грн., а реальна відсоткова ставка зросте на 25 %?

Задача 12.

Попит на гроші визначається функцією І — І  = к У - її г.

У 2007 р. ВВП дорівнював 1 200 млрд. грн., попит на гроші становив 200 млрд. грн., відсоткова ставка - 16 %, к - 0,8, її - 25. У 2008 р. дохід збільшився на 60 млрд. грн., а відсоткова ставка

до 17,6 %.

Чому дорівнює грошовий попит у 2008 р.? Задача 13.

У 2007 р. відсоткова ставка за облігаціями дорівнює 17 %, ціна облігацій - 120 грн. У 2008 р. ціна облігацій зросла на 15 % порівняно з 2006 р.

Чому дорівнює відсоткова ставка за облігаціями у 2008 р.?

Задача 14.

Ви придбали облігацію за курсом 1 000 грн., що приносить фіксований доход 60 грн. при ставці відсотка 6 %. Через рік ви вирішили продати облігацію, але відсоткова ставка зросла до 8 %.

Яка буде курсова ціна облігації за умови, що вона принесе такий самий дохід?

Задача 15.

Швидкість обертання грошей в економіці складає 4 оберти, реальний дохід становить 190 млрд. грн., рівень цін дорівнює 1,2. Обчислити величину трансакційного попиту на гроші.

Задача 16.

Ви вклали 15 000 грн. у банк при річній ставці 22 %. Яку суму ви отримаєте через три роки?

Задача 17.

Відомі дані про систему комерційних банків: сукупні резерви становлять 3 млрд. грн., чекові депозити - 6 млрд. грн., норма обов'язкового резервування - 20 %.

Визначити:

Величину обов'язкових та надлишкових резервів.

Депозитний мультиплікатор.

Пропозицію грошей.

Задача 18.

На депозитні рахунки банку протягом 5 років будуть надходити внески в сумі відповідно: 10 тис. грн., 12 тис. грн., 15 тис. грн., 20 тис. грн., 25 тис. грн. Банк виплачує 10 % річних.

Розрахувати загальну майбутню вартість грошей через 5 років.

Задача 19.

Грошова маса в країні збільшилася на 8 %, рівень цін зріс на 6 %, а швидкість обертання грошей збільшилася на 3 %.

Визначте обсяг випуску відповідно до рівняння кількісної теорії грошей.

Задача 20.

Припустимо, що працівникові щомісяця перераховують на його рахунок у банку 2 000 грн. Витрати одного відвідування банку складають 2 грн., ставка відсотка дорівнює 20 %.

Використовуючи модель Баумоля-Тобіна, визначити:

Оптимальне число відвідувань банку.

Середні грошові залишки у формі готівки протягом місяця.

Задача 21.


Реальний обсяг ВНП протягом 2005 - 2008 рр. зростав на 4 % у рік, а швидкість обігу грошей збільшувалася на 2 % у рік.


Задача 22.

На рис. 5.9 наведено чотири ситуації, у яких попит на гроші змінюється з величини М до величини М':


 
0


0


0          М         М'        Гроші   "         0          М'      М          Гроші

Рис. 5.9. Попит на гроші


 

Вкажіть, яка з наведених ситуацій ілюструє наступні процеси:

Збільшення номінального обсягу ВНП при незмінних відсоткових ставках.

Збільшення ставки відсотка.

Зниження цін, що не впливає на величину відсоткових ставок.

Зниження рівня відсоткових ставок, що не впливає на зміну сукупного попиту.