Проблемні ситуації

Ситуація 1.

Згідно даних рис. 5.2 - 5.5, проаналізуйте грошові агрегати за 1996 - 2007 рр. Як грошові агрегати різняться між собою? Зробіть висновки.

1. Динаміка та стан грошової маси М0 (рис. 5.2).Подпись: 20022000

1998

1996

с


120000


Подпись: 2006 2004 2002 2000 1998 1996с


200000


 
2000

1998

1996


0       100000    200000    300000    400000    500000

□ Млн. грн.


Подпись: 2006 2004 2002 2000 1998 1996с о.


500000

□ Млн. грн.

Рис. 5.5. Грошова маса М3, 1996 - 2007 рр.

Ситуація 2.

Кошти суб'єктів господарювання 22,4%

На рис. 5.6 зображено структуру зобов'язань банків України. Проаналізуйте зобов'язання банків. Зробити висновки.

Кошти небанківських фінансових установ 2,3%

Депозити інших банків та кредити, що отримані від інших банків 26,2%

Вклади фізичних осіб

Кошти бюджету та позабюджетних фондів 0,9%

32,2%

Кореспондентські рахунки інших банків 2,0%

Інші зобов'язання 10,0%

^Кредити, що отримані від міжнародних фінансових організацій 3,6%

Рис. 5.6. Структура зобов'язань банків України у 2007 р.

Ситуація 3.

В Україні існує значний розрив між ціною кредитів і депозитів, номінованих як у національній, так і в іноземній валюті. У розвинених країнах перевищення кредитної ставки над депозитною, як правило, коливається в межах 2 - 3 %, тоді як вРис. 5.7. Динаміка відсоткових ставок за кредитними та депозитними операціями, 2000 - 2007 рр.

Як кредитні послуги та депозитні пропозиції впливають на національну економіку України?

Порівняйте ставки кредитів і депозитів в Україні із ставками у банківських системах Німеччини, Австрії, Великобританії, Сполучених Штатів Америки, Білорусії, Російської Федерації, Казахстану.

Ситуація 4.

"Завдання банку полягає в надійному забезпеченні клієнтів сумами, які вони внесли на свій рахунок, за першою вимогою, тому банк повинен тримати в резерві 80 - 90 % суми депозитів".

"Завдання банку полягає в здійсненні швидкого обороту коштів, тому банк повинен тримати в резерві близько 1 - 1,5 % депозитів".

Обгрунтуйте або спростуйте дані твердження.

Ситуація 5.

Уявіть, що ви - директор підприємства. Вам необхідно отримати в найближчий час велику суму грошей для виплати заробітної плати працівникам. Яку форму кредиту ви будете використовувати: комерційний; банківський; міжгосподарський.

Обґрунтуйте свою відповідь.