Одноваріантні питання

1.         Використання бартеру незручно через необхідність
одночасного узгодження потреб сторін, що здійснюють
обмін.

Так      Ні

2.         Грошова система - це спосіб організації грошового обігу,
закріплений законом.

Так      Ні

3.         Фінансовий ринок, на якому купують і продають
довгострокові боргові зобов'язання та акції, називають
грошовим ринком.

Так      Ні

4.         Товарні гроші не мають внутрішньої вартості.

Так      Ні

5.         Функція грошей як міра вартості полягає у визначенні ціни
всіх інших товарів і послуг.

Так      Ні

6.         Цінність грошей перебуває у зворотній залежності від
рівня цін.

Так      Ні

7.         Якщо рівень цін на товари й послуги скоротиться на 50 %, то
цінність грошей зменшиться вдвічі.

Так      Ні

8.         Показники загальної кількості грошей у національній
економіці називають грошовими агрегатами.

Так      Ні

9.         Готівка, що входить до складу М1, складається з монет і
паперових грошей.

Так      Ні

10.       М2 перевищує М1 на величину ощадних вкладів і дрібних
строкових вкладів.

Так      Ні

11.       М2 менше, ніж М3 на величину дрібних строкових вкладів.

12.       Грошова база містить у собі готівку поза банками та
банківські резерви, що зберігаються у Національному банку.

Так      Ні

13.       Зі зменшенням номінального ВВП попит на гроші для
операцій збільшується.

Так      Ні

14.       Збільшення рівня цін за інших рівних умов викликає
зростання попиту на гроші для угод.

Так      Ні

15.       Якщо номінальний обсяг ВНП дорівнює 2 000 млрд. грн., а
попит на гроші для угод становить 5 000 млрд. грн., то в
середньому кожна гривня обертається 4 рази на рік.

Так      Ні

16.       Попит на гроші з боку активів перебуває в прямій залежності
від величини відсоткової ставки.

Так      Ні

17.       Попит на гроші з боку активів перебуває у зворотній
залежності від номінального обсягу ВНП.

Так      Ні

18.       Важливим компонентом сучасної грошової системи є
золотий вміст грошової одиниці.

Так      Ні

19.       Чим вища відсоткова ставка, тим менший попит на гроші
як актив.

Так      Ні

20.       Номінальна відсоткова ставка дорівнює сумі реальної
відсоткової ставки та темпу інфляції.

Так      Ні

21.       На величину грошового мультиплікатора не впливає
величина наднормативних резервів.

Так      Ні

22.       Збільшення грошової маси за повної зайнятості зумовлює
інфляцію.

23.       Збільшення пропозиції грошей призводить до зрушення
кривої сукупної пропозиції вправо.

Так      Ні

24.       Державну інституцію, яка відповідає за пропозицію грошей у
країні називають казначейством.

Так      Ні

25.       Резерви комерційного банку у Національному банку - це
активи Національного банку.

Так      Ні

26.       Політика "дорогих грошей" стимулює ділову активність у
національній економіці.

Так      Ні

27.       Політика "дешевих грошей" стимулює зростання сукупного
попиту у національній економіці.

Так      Ні

28.       Операції на відкритому ринку, що збільшують пропозицію
грошей, передбачають продаж Національним банком цінних
паперів.

Так      Ні

29.       За норми резервування у 100 % простий депозитний
мультиплікатор дорівнює нулю.

Так      Ні

30.       Створення грошей банківською системою підвищує
ліквідність економіки, але не збільшує багатства суспільства.

Так      Ні

31.       Зменшення коефіцієнта депонування грошей зменшує
пропозицію грошей.

Так      Ні

32.       Зростання відкритості національної економіки та процеси
глобалізації зменшують цілі монетарної політики держави.

Так      Ні

33.       Банки, що працюють на основі часткового резервування,
вразливі до, так званої, банківської паніки.

Так      Ні

34.       Частина депозитів, котру банки зберігають у Національному
банку, називають фактичними резервами.