РОЗДІЛ 5. РИНОК ГРОШЕЙ

Навчальні цілі

Усвідомити сутність грошей і їх функції.

З'ясувати різні способи виміру грошової маси.

Виявити   чинники,   що   здійснюють   вплив   на  попит   на грошовому ринку.

Зрозуміти,     яким     чином     ринок     грошей     досягає рівноважного стану.