Теми рефератів

Сукупний попит та його складові.

Сукупна пропозиція та чинники, що впливають на неї.

Рівновага на товарному ринку.

Вплив внутрішніх та зовнішніх чинників на товарний ринок.

Взаємозв'язок олігополії та товарного ринку.

Особливості функціонування товарного ринку в Україні.

Методичні поради щодо розв'язання завдань та підготовки рефератів містяться у літературних джерелах: 9; 11; 17; 30; 34; 38; 40; 42, які рекомендуються для самостійного вивчення.