Задачі

Задача 1.

Природний обсяг виробництва становить 800 одиниць, криву AD описує рівняння Y = 1 700 - 15 P. Через певний проміжок часу природний обсяг виробництва збільшився на 30 %, а рівняння сукупного попиту набуло вигляду: Y = 2 540 - 20 P.

На скільки відсотків за цей період змінився рівноважний рівень цін?

Задача 2.

Економіка країни характеризується такими видами витрат (млрд. грн.): С = 45 + 0,7 (Y - T + TR); I = 23 + 0,12 Y; G = 55; NE = 20 - 0,06 Y; T = 150; TR = 10.

Визначити обсяг ВВП (Y) за витратами.

Задача 3.

Побудуйте модель AD - AS і визначте графічним методом рівноважний обсяг реального ВВП і рівень цін, якщо динаміка сукупного попиту за визначений період характеризується такими даними (ВВП - у млрд. грн., рівень цін - в одиницях):

 

AD

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

P

1,4

1,0

0,7

0,5

0,3

0,28

Динаміка AS визначається

такими показниками

 

 

AS

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

P

0,45

0,76

1,11

1,52

1,98

2,5

Задача 4.

Економіка країни перебуває у стані довгострокової рівноваги, за якої реальний ВВП дорівнює потенційному і становить 500 млрд. грн., а рівень цін - 1,5.

До яких наслідків призведе різке зменшення ВВП до 420 млрд. грн. при незмінному сукупному попиті? (При розв'язанні цієї задачі скористайтеся моделлю ЛБ - ЛБ).

Задача 5.

Номінальний ВВП країни у 2008 р. становить 220 млрд. грн., споживчі витрати складають 56 % ВВП, внутрішні валові інвестиції -14 %, чистий експорт - 2 % ВВП.

Розрахуйте обсяг державних закупівель товарів та послуг у грошовому виразі.

Задача 6.

Економіка країни характеризується такими показниками (млрд. грн.): У = 240; С = 40 + 0,75 (У - Т); Т = 40; I = 35; в = 50; КБ = 8.

Розрахуйте обсяг ЛБ, який у грошовій формі визначається сукупними витратами (ЛБ).

Задача 7.

Національна економіка перебуває у стані довгострокової рівноваги і крива довгострокової сукупної пропозиції є вертикальною лінією на рівні У = 6 600 млн. грн. Крива короткострокової сукупної пропозиції є горизонтальною на рівні Р = 1,0. Криву ЛБ описує рівняння У = 5,5 М / Р.

Внаслідок дії зовнішніх чинників відбулося несприятливе збурення сукупної пропозиції і рівень цін підвищився до 1,5. Якщо Національний банк не втручається в економіку і крива ЛБ не переміщується, то яким буде нове рівноважне значення У у короткостроковому періоді?

Задача 8.

Природний обсяг виробництва становить 8 000 одиниць, криву ЛБ описує рівняння У = 8 200 - 2 Р. Через певний проміжок часу природний обсяг виробництва збільшився на 50 %, а рівняння сукупного попиту набуло вигляду: У = 12 350 - 2 Р.

На скільки відсотків змінився рівноважний рівень цін за даний період?

Задача 9.

Економіку описують наступні рівняння: С = 160 + 0,8 (Y - T); I = 100 - 500 r; MD = (0,5 Y - 50 / r) P.

Державні видатки становлять 400 млрд. грн., номінальна пропозиція грошей дорівнює 600 млрд. грн., рівень цін - 1, а податки - 200 млрд. грн.

Визначте рівноважну відсоткову ставку та рівень доходу.

Задача 10.

У таблиці представлені три варіанти функції AD:

 

 

Рівень цін, грн.

Реальний обсяг ВНП, млрд. грн.

(1)

(2)

(3)

250

1 400

1 900

400

225

1 500

2 000

500

200

1 600

2 100

600

175

1 700

2 200

700

150

1 800

2 300

800

125

1 900

2 400

900

100

2 000

2 500

1 000

Побудуйте криві сукупного попиту АБЬ АБ2 і АБ3 відповідно до представлених трьох варіантів.

Визначте рівноважний обсяг ВНП і рівноважний рівень цін для кожного із трьох варіантів.

Задача 11.

Рис. 4.15. Крива сукупного попиту


На рис. 4.15 зображена крива AD:

Визначити:

Якщо крива сукупної пропозиції представлена вертикальною лінією при рівні реального ВНП у 140 млрд. грн., чому дорівнює рівноважний рівень цін?

Якщо крива сукупної пропозиції представлена горизонтальною лінією при рівні цін 120, чому дорівнює рівноважний ВНП?

Якщо функція сукупної пропозиції має вигляд: Р = - 40 + СС (де Р - рівень цін, а С - реальний обсяг ВНП), то чому дорівнює реальний обсяг продукту і рівень цін?

Задача 12.

У таблиці наведені дані, що характеризують криву ЛБ:

 

Рівень цін, грн.

Реальний ВНП, млрд. грн.

250

2 000

225

2 000

200

1 900

175

1 700

150

1 400

125

1 000

125

500

125

0

Визначити:

В яких межах змінюється обсяг реального ВНП на кейнсіанському відрізку кривої сукупної пропозиції?

В яких межах змінюється рівень цін і обсяг реального ВНП на класичному відрізку кривої сукупної пропозиції?

В яких межах змінюється обсяг реального ВНП на проміжному відрізку кривої сукупної пропозиції?

4.         Побудуйте криву сукупної пропозиції.

Задача 13.

На рис. 4.16 зображені шість кривих ЛБ й крива ЛБ. Визначити:

Динаміку сукупного попиту, коли його крива зрушується з положення ЛБ1 у положення ЛБ2; з положення АБ3 у положення ЛБ4; з положення ЛБ5 у положення ЛБ6.

Як вплине переміщення кривої ЛБ1 у положення ЛБ2 на динаміку реального ВНП і рівень цін?

Як вплине переміщення кривої ЛБ3 у положення ЛБ4 на динаміку реального ВНП і рівень цін?


Як вплине переміщення кривої ЛБ5 у положення ЛБ6 на динаміку реального ВНП і рівень цін?

Як зміниться сукупний попит, якщо крива ЛБ на графіку буде переміщатися вліво?

Якщо крива ЛБ зрушується вліво, то як вплине зміна сукупного попиту на динаміку ВНП і рівень цін?АГ)4        ^      АЛ6
ЛБ, II  \    \    У     \ ЛГБ

р


о          ввп,

Рис. 4.16. Криві сукупного попиту та сукупної пропозиції

Задача 14.

р

На рис. 4.17 зображені три криві ЛБ й дві криві ЛБ:

 

 

 

 

ЛБ2\          /\

 

 

Ч

V   У,  1

\

\

 

\    х

о          ввп,

Рис. 14.7. Криві сукупного попиту та сукупної пропозиції

Як зміниться сукупна пропозиція, якщо крива ЛБ зрушиться вправо (з положення ЛБ1 у положення Л82)?

Ціни на товари гнучкі (еластичні як вбік підвищення, так і вбік зниження). Яким чином зрушення кривої сукупної пропозиції ЛБ1 у положення ЛБ2 вплине на рівень цін і реальний обсяг ВНП при кожному рівні сукупного попиту (ЛБ1, ЛБ2, ЛБ3)?

Ціни на товари не виявляють тенденції до зниження (нееластичні в бік зниження). Яким чином зрушення кривої сукупної пропозиції ASi у положення AS2 вплине на рівень цін і реальний обсяг ВНП при кожному рівні сукупного попиту (ADb AD2, AD3)?

Якщо крива AS2 зрушується в положення ASb то як зміняться: а) сукупна пропозиція; б) рівень цін; в) реальний обсяг ВНП при кожному рівні сукупного попиту (AD1; AD2, AD3)?

Задача 15.

На рис. 4.18 зображені криві AD і AS:

p

100 80 60 40 20

Крива АБ зрушується вліво. Визначити:

Як вплине зрушення кривої попиту вліво на рівень цін? На скільки зміниться загальний рівень цін?

Як вплине зрушення кривої попиту вліво на рівень реального ВНП? На скільки зміниться його обсяг?

Якщо продуктивність в економіці зменшиться на 50 %, як це вплине на криву сукупної пропозиції?

Задача 16.

Довгострокова крива сукупної пропозиції (АБ) подана як У = 2 000 млрд. грн., короткострокова крива АБ - горизонтальна на рівні Р = 1,0. Крива сукупного попиту (АБ) задана рівнянням У = 2,0-М / Р, МБ = 1 000 млрд. грн. У результаті цінового шоку короткострокова крива АБ зрушилася до рівня Р = 1,25.


Визначити координати точки короткострокової рівноваги в економіці, що встановилася після шоку?

На скільки Національний банк повинен збільшити пропозицію грошей, щоб відновити вихідний рівень випуску в економіці?