Проблемні ситуації

Ситуація 1.

Студент стверджує: "Якщо ми перебуваємо у стані спаду, продовжуючи якомога довше підвищувати сукупний попит, ми можемо добитися повної зайнятості без збільшення рівня інфляції." Дайте оцінку правильності цього твердження.

Ситуація 2.

Уряд стимулює виробництво аграрної продукції шляхом надання її виробникам субсидій. Як це вплине на рівновагу на ринку сільськогосподарської продукції?

Ситуація 3.

Політики говорять, що спостереження Дж. М. Кейнса про те, що заробітна плата та ціни є негнучкими пояснює, чому наша економіка є здатною пристосовуватися до довготривалої рівноваги після спаду економічного попиту. Дайте оцінку правильності цього твердження.

Ситуація 4.

Інфляція та дефляція боргу впливають на сукупний попит внаслідок того, що рівень цін змінюється, але їх відносять до нецінових чинників сукупного попиту. Чому?

Ситуація 5.

Чи містить ринкова економіка певні властиві їй механізми саморегулювання, які допомагають досягти і втримати високий рівень виробництва при повній трудовій зайнятості?