ЗМІСТ

ВСТУП           8

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ   9

ЧАСТИНА I. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МАКРОЕКОНО-МІЧНОГО АНАЛІЗУ

РОЗДІЛ 1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА   11

Основні теоретичні підходи            11

Одноваріантні питання        19

Багатоваріантні питання      22

Проблемні ситуації   30

Приклади розв'язку задач    31

Задачі 35

Теми рефератів          37

РОЗДІЛ 2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В

СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ         38

Основні теоретичні підходи            38

Одноваріантні питання        46

Багатоваріантні питання      50

Проблемні ситуації   62

Приклади розв'язку задач    64

Задачі 70

Теми рефератів          76

ЧАСТИНА II. НАЦІОНАЛЬНИЙ РИНОК ТА ЙОГО

РІВНОВАГА

РОЗДІЛ 3. РИНОК ПРАЦІ 77

Основні теоретичні підходи            77

Одноваріантні питання        87

Багатоваріантні питання      90

Проблемні ситуації   100

Приклади розв'язку задач    103

Задачі 107

Теми рефератів          113

РОЗДІЛ 4. ТОВАРНИЙ РИНОК    114

Основні теоретичні підходи            114

Одноваріантні питання        123

Багатоваріантні питання      126

Проблемні ситуації   138

Приклади розв'язку задач    139

Задачі 145

Теми рефератів          151

РОЗДІЛ 5. РИНОК ГРОШЕЙ         152

Основні теоретичні підходи            152

Одноваріантні питання        162

Багатоваріантні питання      165

Проблемні ситуації   176

Приклади розв'язку задач    180

Задачі 187

Теми рефератів          192

РОЗДІЛ 6. ОДНОЧАСНА РІВНОВАГА НА ТОВАРНОМУ, РОБОЧОЇ СИЛИ ТА ГРОШОВОМУ РИНКАХ.

МОДЕЛЬ IS-LM       194

Основні теоретичні підходи            194

Одноваріантні питання        202

Багатоваріантні питання      206

Проблемні ситуації   215

Приклади розв'язку задач    217

Задачі 227

Теми рефератів          230

ЧАСТИНА III. СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ ТА МАКРОЕКО-НОМІЧНА ПОЛІТИКА

РОЗДІЛ 7. ІНФЛЯЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ            231

Основні теоретичні підходи            231

Одноваріантні питання        241

Багатоваріантні питання      244

Проблемні ситуації   254

Приклади розв'язку задач    255

Задачі 259

Теми рефератів          261

РОЗДІЛ 8. СПОЖИВАННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ ТА ВВП      262

Основні теоретичні підходи            262

Одноваріантні питання        272

Багатоваріантні питання      276

Проблемні ситуації   283

Приклади розв'язку задач    287

Задачі 294

Теми рефератів          301

РОЗДІЛ 9. СУКУПНІ ВИТРАТИ І ВВП   302

Основні теоретичні підходи            302

Одноваріантні питання        307

Багатоваріантні питання      310

Проблемні ситуації   317

Приклади розв'язку задач    319

Задачі 324

Теми рефератів          328

РОЗДІЛ 10. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА   329

Основні теоретичні підходи            329

Одноваріантні питання        335

Багатоваріантні питання      337

Проблемні ситуації   347

Приклади розв'язку задач    352

Задачі 359

Теми рефератів          362

РОЗДІЛ 11. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА    363

Основні теоретичні підходи            363

Одноваріантні питання        373

Багатоваріантні питання      377

Проблемні ситуації   390

Приклади розв'язку задач    391

Задачі 400

Теми рефератів          407

РОЗДІЛ 12. ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА            408

Основні теоретичні підходи            408

Одноваріантні питання        420

Багатоваріантні питання      423

Проблемні ситуації   434

Приклади розв'язку задач    435

Задачі 446

Теми рефератів          451

ЧАСТИНА IV. ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВИ. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ТА СВІТОВА ЕКОНОМІКА

РОЗДІЛ 13. ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ

МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ     453

Основні теоретичні підходи            453

Одноваріантні питання        463

Багатоваріантні питання      466

Проблемні ситуації   474

Приклади розв'язку задач    475

Задачі 481

Теми рефератів          484

РОЗДІЛ 14. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ  485

Основні теоретичні підходи            485

Одноваріантні питання        492

Багатоваріантні питання      496

Проблемні ситуації   507

Приклади розв'язку задач    510

Задачі 522

Теми рефератів          527

РОЗДІЛ 15. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА

ВАЛЮТНІ КУРСИ  528

Основні теоретичні підходи            528

Одноваріантні питання        536

Багатоваріантні питання      539

Проблемні ситуації   549

Приклади розв'язку задач    553

Задачі 562

Теми рефератів          566

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПІДГОТОВКИ РЕФЕРАТІВ         567

ВІДПОВІДІ   569

РОЗДІЛ 1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА   569


РОЗДІЛ 2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В

СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ         569

РОЗДІЛ 3. РИНОК ПРАЦІ 572

РОЗДІЛ 4. ТОВАРНИЙ РИНОК    575

РОЗДІЛ 5. ГРОШОВИЙ РИНОК   577

РОЗДІЛ 6. ОДНОЧАСНА РІВНОВАГА НА ТОВАРНОМУ, РОБОЧОЇ СИЛИ І ГРОШОВОМУ РИНКАХ. МОДЕЛЬ К - ЬМ . 580

РОЗДІЛ 7. ІНФЛЯЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ            582

РОЗДІЛ 8. СПОЖИВАННЯ, ІНВЕСТИЦІЇ ТА ВВП      583

РОЗДІЛ 9. СУКУПНІ ВИТРАТИ І ВВП   586

РОЗДІЛ 10. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА   588

РОЗДІЛ 11. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА    589

РОЗДІЛ 12. ЕКОНОМІЧНА ДИНАМІКА            593

РОЗДІЛ 13. ДЕРЖАВА В СИСТЕМІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО

РЕГУЛЮВАННЯ     596

РОЗДІЛ 14. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ 597

РОЗДІЛ 15. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС ТА ВАЛЮТНІ КУРСИ   599

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ       602

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 653