РОЗДІЛ 4. ТОВАРНИЙ РИНОК

Навчальні цілі

Визначити сутність поняття "товарний ринок". З'ясувати його місце в економіці.

Пояснити сутність сукупного попиту, визначити цінові й нецінові чинники, що впливають на динаміку сукупного попиту.

Пояснити сутність сукупної пропозиції, визначити цінові й нецінові чинники, що впливають на динаміку сукупної пропозиції.

Розкрити сутність поняття "макроекономічна рівновага" й ознайомитися з основною моделлю рівноваги національного виробництва.

З'ясувати, як впливають зміни сукупного попиту та сукупної пропозиції на динаміку реального ВНП і рівня цін.