Теми рефератів

Ринок праці та механізм його функціонування.

Показники ефективності функціонування ринку праці.

Зайнятість і безробіття.

Економічні та соціальні втрати від безробіття. Закон Оукена.

Державне регулювання зайнятості.

Основні соціально-економічні індикатори рівня життя.

Показники ступеня нерівності розподілу доходів.

Соціальна політика в ринковій економіці.

Бідність і її риси. Бідність в Україні.

10.       Проблеми безробіття в Україні.

Методичні поради щодо розв'язання завдань та підготовки рефератів містяться у літературних джерелах: 8; 10; 15; 21; 24; 26; 29; 34; 39, які рекомендуються для самостійного вивчення.