Приклади розв'язку задач

Задача 1.

В економіці країни зайнято 25 млн. осіб. Кількість безробітних становить 6 млн. осіб. Через деякий час із загальної чисельності зайнятих 600 тис. осіб втратили роботу, а 1,5 млн. осіб припинили пошук роботи.

Визначте за цих умов чисельність зайнятих (працюючих), кількість безробітних та рівень безробіття.

Розв 'язок

Чисельність зайнятих = 25 - 0,6 = 24,4 млн. осіб. Чисельність безробітних = 6 + 0,6 - 1,5 = 5,1 млн. осіб. Чисельність робочої сили = 24,4 + 5,1 = 29,5 млн. осіб. Рівень безробіття становить:

и = —— • 100 % =     5,1       100 % = 17,3 %.

З + Б    24,4 + 5,1

Задача 2.

Рівень фактичного безробіття становить 12 %, а природного - 6 %. Фактичний ВВП дорівнює 190 млрд. грн.

Визначте за цих умов втрати ВВП від циклічного безробіття.

Розв 'язок

Застосовуючи закон Оукена, маємо:

У - У* .

= -Р-(и - и),

У*

де У, У* - фактичний і потенційний ВВП; ¡3 - коефіцієнт чутливості   ВВП   до   динаміки   циклічного   безробіття (2,5 %); и, и - фактичний і природний рівень безробіття. 190 - У*

2,5 • (12 - 6);

*

190 - У= - 0,15 У, звідки 190 = 0,85 У; У* = 190 / 0,85 = 223,53 млрд. грн. Втрати ВВП від циклічного безробіття становлять: У* - У = 223,53 - 190 = 33,53 млрд. грн.

Задача 3.

Чисельність населення країни становить 50 млн. осіб. Частка робочої сили у населенні дорівнює 60 %. Один зайнятий створює за рік продукції на 20 тис. грн. Фактичний ВВП країни становить 564 млрд. грн. Природна норма безробіття - 5 %. Визначте рівень безробіття і ВВП-розрив.

Розв 'язок

Робоча сила країни = 50 • 0,6 = 30 млн. осіб. Кількість зайнятих = 564 / 20 = 28,2 млн. осіб. Кількість безробітних = 30 - 28,2 = 1,8 млн. осіб. Рівень безробіття = (1,8 / 30)-100 % = 6 %. Природний ВВП = (30 - 0,95)-20 = 570 млрд. грн. ВВП-розрив = 570 - 564 = 6 млрд. грн.

Задача 4.

Визначте рівень безробіття у національній економіці за таких умов: чисельність населення країни становить 50 млн. осіб; населення у віці до 16 років, а також особи, що перебувають у тривалій ізоляції - 12 млн. осіб; особи, що вибули зі складу робочої сили -13 млн. осіб; природний ВВП дорівнює 470 млрд. грн., природна норма безробіття складає 6 %; фактичний ВВП становить 90 % природного ВВП.

Розв'язок

Робоча сила = 50 - 12 - 13 = 25 млн. осіб;

Зайняті за природної норми безробіття становлять 23,5 млн. осіб

(25 - 25-0,06).

Виробіток на одного зайнятого = 470 / 23,5 = 20 тис. грн. Фактичний ВВП = 470 - 0,9 = 423 млрд. грн. Зайняті = 423 / 20 = 21,15 млн. осіб. Безробітні = 25 - 21,15 = 3,85 млн. осіб. Рівень безробіття = (3,85 / 25) • 100 % = 15,4 %.

Задача 5.

У 2006 р. економіка країни розвивалась в умовах повної зайнятості при рівні безробіття 6 %. Визначити:

1. За даними 2007 р. різницю між фактичними і потенційними обсягом ВВП (у абсолютному і відносному вираженні).


2. Використовуючи закон Оукена, визначити рівень безробіття у 2008 р. О = 2,5).

 

Роки

Потенційний ВВП, млрд. грн.

Фактичний ВВП, млрд. грн.

2006

1 200

1 200

2007

1 300

1 230

2008

1 425

1 340

Розв'язок

1. У - У* = 1 230 - 1 300 = - 70 млрд. грн.


Т

пр


1230 -1300 1300

•100% = -5,4%.


2. Застосовуючи закон Оукена, маємо:

У - У

У

*

де У, У   - фактичний і потенційний ВВП; р - коефіцієнт чутливості   ВВП   до   динаміки   циклічного   безробіття   (2,5 %); и, и - фактичний і природний рівень безробіття. 1340 -1425

= -2,5 • (и - 6); и = 8,4 %.

1425

Задача 6.

"\У, грн.

14

5

На рис. 3.7 представлені криві попиту (Б і Бі) і пропозиції (Б) на ринку праці. Відрізок Ь відображає кількість наявної робочої сили.

 

 

8

 

 

 

І.

 

 

 

 

0          500      700 800           1000    Ь

Рис. 3.7. Попит та пропозиція на ринку праці

Визначте:

1. Крива Б відображає початковий попит на ринку праці: а) рівень рівноважної заробітної плати;

б)         чисельність зайнятих;

в)         чисельність добровільно непрацюючих;

г)         чисельність вимушено непрацюючих (за умови, що даний рівень
рівноважної заробітної плати визначає чисельність бажаючих
працювати).

2.         Попит на ринку праці зменшився: крива Б перемістилася вліво в
положення Б1. За умови, що заробітна плата носить гнучкий
характер, визначте:

а)         рівноважний рівень зарплати, що відповідає новому рівню
попиту на працю;

б)         чисельність зайнятих;

в)         чисельність вимушено непрацюючих;

г)         чисельність добровільно непрацюючих.

3.         За умови, що заробітна плата носить твердий характер
(не знижується), розрахуйте:

а)         чисельність зайнятих;

б)         чисельність вимушено непрацюючих;

в)         чисельність добровільно непрацюючих.

Розв'язок

1.         На основі кривої Б, що відображає початковий попит на ринку
праці можна відмітити, що:

а)         рівень рівноважної заробітної плати дорівнює 10 тис. грн.;

б)         чисельність зайнятих - 800 осіб;

в)         чисельність добровільно непрацюючих - 200 осіб.

г)         чисельність вимушено непрацюючих немає.

2.         Після переміщення кривої Б вліво в положення Б1 (за умови, що
заробітна плата носить гнучкий характер) нову рівновагу
характеризують наступні дані:

а)         рівноважний рівень зарплати, що відповідає новому рівню
попиту на працю дорівнює 8 тис. грн.;

б)         чисельність зайнятих - 700 осіб;

в)         чисельність вимушено непрацюючих немає;

г)         чисельність добровільно непрацюючих - 300 осіб.

3.         За умови, що заробітна плата носить твердий характер (не
знижується) ми отримаємо наступні результати:

а)         чисельність зайнятих - 600 осіб;

б)         чисельність вимушено непрацюючих - 200 осіб;

в)         чисельність добровільно непрацюючих - 200 осіб.

Задача 7.

Очікуваний темп інфляції дорівнює 4 %, фактичний рівень безробіття - 8 %, природний рівень безробіття - 6 %, шоки пропозиції - 1 %, коефіцієнт чутливості інфляції до циклічного безробіття дорівнює 25 %.

Визначити фактичний рівень інфляції за кривою Філіпса.

Розв'язок

За кривою Філіпса рівень інфляції залежить від трьох чинників: очікуваної інфляції, циклічного безробіття, шокових змін пропозиції:

Л = Ле - Р (и - и ) + Є,

де ле - передбачувана інфляція; Р - коефіцієнт чутливості інфляції

*

до циклічного безробіття; (и - и ) - циклічне безробіття; Є - шоки пропозиції. Тоді:

л = 0,04 - 0,25 (0,08 - 0,06) + 0,01 = 0,045. Рівень інфляції дорівнює 4,5 %.