Проблемні ситуації

Ситуація 1.

Ринок праці в Україні характеризується показниками, які наведені у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Основні показники ринку праці в Україні, 2003 - 2007 рр.

 

 

Показники

Роки

2003

2004

2005

2006

2007

Економічно активне населення працездатного віку, тис. осіб

20618,1

20582,5

20481,7

20545,9

20606,2

у % до населення відповідної вікової групи

71,4

71,1

70,9

71,2

71,7

У тому числі зайняте населення, тис. осіб

18624,1

18694,3

18886,5

19032,2

19189,5

у % до населення відповідної вікової групи

64,5

64,6

65,4

65,9

66,7

Безробітне населення (за методологією МОП), тис. осіб

1994,0

1888,2

1595,2

1513,7

1416,7

у % до економічно активного населення відповідної вікової групи

9,7

9,2

7,8

7,4

6,9

Навантаження незайнятого населення на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на кінець року

7

6

5

5

4

Середній розмір допомоги по безробіттю у грудні, грн.

118,32

146,37

192,89

251,48

339,27

у % до мінімальної заробітної плати

57,7

61,8

58,1

62,9

73,8

Середньооблікова кількість штатних працівників, тис. осіб

11711

11316

11388

11433

11413

Середньомісячна номінальна заробітна плата, грн.

462

590

806

1041

1351

у % до прожиткового мінімуму для працездатних осіб

126,6

152,5

178,0

206,1

237,9

Реальна середньомісячна заробітна плата у % до попереднього року

115,2

123,8

120,3

118,3

112,5

Проведіть аналіз функціонування ринку праці в Україні.

Визначте основні чинники дестабілізації ринку праці.


3. Запропонуйте комплекс заходів стабілізації та поліпшення функціонування ринку праці в Україні.

Ситуація 2. Заповніть схему:

Основні напрямки міграціїСитуація 3.

Щороку з України за кордон у пошуках роботи виїжджають у середньому 50 тис. українців, постійно перебувають близько 5 млн. осіб (рис. 3.5). Остарбайтери найчастіше працюють у тяжких, технічно небезпечних умовах за низьку заробітну плату. Крім того, втрачаються сімейні зв'язки.

1.         Дайте визначення процесу "відплив мізків" за кордон на
прикладі України.

2.         Оцініть наслідки еміграції робочої сили за кордон для України.

3.         Запропонуйте комплекс заходів врегулювання міграційних
процесів для України.


Щ      500        1000       2000

Тис. осіб

10        30        50        130      200      350      500        1000       2000

|І£    м ~          §•         U         СЗ       gg

Рис. 3.5. Кількість українських трудових мігрантів у країнах світу у 2007 р., тис. осіб.

Ситуація 4.

Допомога по безробіттю дає можливість безробітним деякий час не шукати роботу і не працювати, що збільшує втрати ВВП для економіки країни. У зв'язку з цим уряду доцільніше скасувати виплати по безробіттю.

Критично проаналізуйте це твердження та обгрунтуйте свою відповідь.

Ситуація 5.

Відсоток доходу

100 80 60 40 20

Крива Лоренца

20

40

0

80       100 Відсоток домашніх господарств

Ступінь нерівності у розподілі доходів (витрат) можна відобразити на кривій Лоренца - графічна модель фактичного розподілу доходів (витрат) у економіці. Діаграма доходів населення України має широку основу та загострену вершину (рис. 3.6). Поясніть значення кривої Лоренца для України. Обгрунтуйте свою відповідь.

60

Рис. 3.6. Крива Лоренца для України