Частина II НАЦІОНАЛЬНИЙ РИНОК ТА ЙОГО РІВНОВАГА РОЗДІЛ 3. РИНОК ПРАЦІ

Навчальні цілі

Зрозуміти сутність та механізм дії ринку праці.

З'ясувати    відмінності    між   циклічною,    фрикційною    та структурною формами безробіття.

Виявити  економічні  витрати  безробіття та інші негативні тенденції, розвиток яких зумовлюється його ростом.

Розкрити сутність і роль закону Оукена в економічному аналізі.

Пояснити способи виміру нерівностей в розподілі доходів суспільства.

Пояснити способи виміру соціально-економічних індикаторів рівня життя населення.

Розглянути  методи  державного  регулювання  зайнятості та оцінити їх ефективність.