Теми рефератів

Система національних рахунків як нормативна база макроеконо-мічного рахівництва.

Основні показники макроекономічних вимірювань.

ВВП: сутність та способи виміру.

Вплив тіньової економіки на обсяг ВВП.

Співвідношення між номінальними та реальними макроеконо-мічними показниками.

Основні складові та динаміка розвитку ВВП України.

Методичні поради щодо розв'язання завдань та підготовки рефератів містяться у літературних джерелах: 3; 6; 9; 16; 22; 27; 33; 39; 42, які рекомендуються для самостійного вивчення.