Проблемні ситуації

Ситуація 1.

Чи відповідає сучасності марксистське положення про те, що основною сферою економічної діяльності є матеріальне виробництво?

Ситуація 2.

Люди, які намагаються привернути увагу до великих корпорацій, часто порівнюють їхню валову виручку від реалізації продукції з ВВП невеликих країн. В результаті виходить так, що, скажімо, корпорація "ІЧГОКІА" у певному розумінні більша, ніж Грузія, оскільки її валова виручка перевищує ВВП Грузії. Чому таке


порівняння некоректне? Чому сума валових виручок усіх фірм певної країни набагато більша ніж її ВВП?

Ситуація 3.

Назвіть причини, які пояснювали б наявність непрямого зв'язку між динамікою реального ВВП на душу населення та динамікою економічного добробуту. Чому показник ВНП не завжди точно характеризує добробут нації'?

Ситуація 4. Заповніть схему:

Валовий національний продукт

Валовий внутрішній продукт

Чистий внутрішній продукт

Національний продукт

Особистий дохід

Результати функціонування національної економіки

Ситуація 5.

На основі наведених даних про частку тіньової економіки у розвинутих країнах світу та СНД проаналізувати (рис. 2.1):

Масштаби тіньової економіки в Україні порівняно з розвинутими країнами світу та країнами СНД. Зробити відповідні висновки.

Які із видів тіньової економіки мають більший вплив на стан національної економіки України?

Які заходи необхідно здійснити уряду України для зменшення масштабів тінізації економіки?

%

80 -

 

54,7

 

 

48,7

50,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25,7

 

 

 

 

 

 

 

 

15,6                ,6 8

1           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,5               2

США  Китай      Німеччина      Італія       Російська     Білорусь      Україна        Грузія     Нідерланди     Велика

Федерація       Британія

Рис. 2.1. Частка тіньової економіки у розвинутих країнах світу та країнах СНД, 2007 р.