Одноваріантні питання

1. Згідно з Балансом народного господарства національна економіка поділялася на дві складові: матеріальне виробництво і невиробничу сферу.

2.         Система національних рахунків (СНР) використовувалася у
країнах з командною економікою.

Так      Ні

3.         ВНП - вартість річного обсягу кінцевих товарів та послуг,
вироблених із ресурсів, що належать резидентам країни,
незалежно від того, де ці ресурси застосовують - у
національній економіці чи за кордоном.

Так      Ні

4.         Валовий внутрішній продукт, обчислений у постійних цінах
називають реальним.

Так      Ні

5.         І номінальний, і реальний ВВП можна виміряти тільки в
грошах.

Так      Ні

6.         Якщо у національній економіці вироблено меншу кількість
товарів і послуг у поточному році порівняно з попереднім, то
номінальний ВВП обов'язково зменшується.

Так      Ні

7.         ВВП дещо занижує реальний обсяг продукту, виробленого в
країні.

Так      Ні

8.         Врахування вартості проміжних товарів і послуг у валовий
внутрішній продукт призводить до подвійного рахунку.

Так      Ні

9.         У чистому внутрішньому продукті враховують лише чисті
інвестиції.

Так      Ні

10.       Валовий національний продукт перевищує валовий
внутрішній продукт на суму амортизації.

Так      Ні

11.       Валовий національний продукт завжди більший за валовий
внутрішній продукт.

12.       До резидентів країни відносять усіх фізичних осіб, які
проживають на її території більше року, незалежно від
громадянства.

Так      Ні

13.       Економічна територія - це територія, на якій проживає
населення країни.

Так      Ні

14.       Кінцевими товарами і послугами називають товари і послуги,
які використовують для подальшого оброблення чи
переробки.

Так      Ні

15.       Дохід перукаря від стрижки є частиною ВВП.

Так      Ні

16.       Вартість кінцевих і вартість проміжних товарів та послуг
дорівнюють одна одній.

Так      Ні

17.       Різниця між вартістю вироблених підприємствами товарів і
послуг, та вартістю сировини і матеріалів, що придбані у
постачальників, становить додану вартість.

Так      Ні

18.       Додана вартість містить заробітну плату, але не містить
прибутку.

Так      Ні

19.       Величина доданої вартості та вартості кінцевого продукту
рівні між собою.

Так      Ні

20.       У багатьох країнах для повнішого обчислення ВВП
визначають, так звану, приписувану вартість для товарів та
послуг, що не продаються на ринку.

Так      Ні

21.       При обчисленні ВВП не враховують вартість уживаних речей.

Так      Ні

22.       За відсутності амортизації величина чистих інвестицій
позитивна (або дорівнює нулю).

23.       Послуги механіка з ремонту радіатора своєї машини є
частиною ВВП.

Так      Ні

24.       Реалізація товарних запасів приводить до скорочення валових
і чистих інвестицій.

Так      Ні

25.       Видатки домогосподарств на будівництво нового будинку
включаються в споживчі видатки.

Так      Ні

26.       Величина чистого експорту дорівнює різниці між експортом
та обсягом імпорту даної країни.

Так      Ні

27.       ВВП, обчислений на основі потоку доходів, дорівнює ВВП,
обчисленому за видатками.

Так      Ні

28.       ВНП враховує результати економічної діяльності в тіньовому
секторі економіки.

Так      Ні

29.       Дохід, отриманий від продажу акції Nike, є частиною ВВП.

Так      Ні

30.       Номінальний ВВП залежить від динаміки цін на споживчі
товари.

Так      Ні

31.       Реальний валовий національний продукт - це вартість товарів
та послуг вироблених за рік, обчислена в поточних цінах.

Так      Ні

32.       Якщо протягом даного періоду ціни й грошовий дохід зросли
в однаковій пропорції, реальний дохід залишається незмінним.

Так      Ні

33.       При вимірі національного обсягу виробництва перевагу
віддають чистому національному продукту, тому що його
легше розрахувати, ніж валовий продукт.

Так      Ні

34.       Чистий національний продукт перевищує національний доход
на величину амортизації.

35.       Порівняльний    аналіз    динаміки    чистого    національного
продукту по роках припускає використання порівняльних цін.

Так      Ні

36.       Послуги   домогосподарки,   пов'язані   з   обслуговуванням
родини, враховуються при розрахунку ЧНП.

Так      Ні

37.       Одержувач трансферних виплат повинен що-небудь віддавати
за них державі.

Так      Ні

38.       Особисті заощадження не враховуються при розрахунку ЧНП
і ВНП за методом видатків.

Так      Ні

39.       Валовий внутрішній продукт, що відповідає природній нормі
безробіття, називають природним ВВП.

Так      Ні

40.       Індекс споживчих цін обчислюється на основі цін товарів, що
входять до "ринкового кошика".

Так      Ні

41.       Індекс Пааше, обчислений для незмінного набору товарів та
послуг, називають індексом споживчих цін.

Так      Ні

42.       Дефлятор ВВП обчислюється як відношення номінального
ВВП до реального ВВП.

Так      Ні

43.       Інфлювання - це збільшення номінального ВВП до розмірів
реального.

Так      Ні

44.       Різниця між потенційним і фактичним ВВП дорівнює чистому
експорту.

Так      Ні