РОЗДІЛ 2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ

Навчальні цілі

З'ясувати     роль     системи     національних     рахунків     у макроекономічному аналізі.

Пояснити  сутність  ВНП  і  ЧНП  як  основних  показників національного виробництва.

Зрозуміти відмінність між кінцевим і проміжним продуктом, та розкрити проблему подвійного рахунку.

Навести три методи розрахунку ВНП, структуру видатків і доходів суспільства.

Охарактеризувати основні показники, що вимірюють доходи суспільства.

Пояснити способи виміру загального рівня цін і показати відмінність між номінальним і реальним ВНП.

Розкрити сутність такого поняття, як чистий економічний добробут суспільства і пояснити його відмінність від ЧНП.