Теми рефератів

Історія  розвитку  мікроекономічного   та  макроекономічного аналізу.

Макроекономіка як наука.

Внесок вчених-економістів у розвиток макроекономічної науки.

Моделі змішаної економіки: їх переваги та недоліки.

Макроекономічна політика та напрями її вдосконалення.

Особливості трансформаційного періоду для України.

Методичні поради щодо розв'язання завдань та підготовки рефератів містяться у літературних джерелах: 2; 3; 9; 24; 27; 35; 37, які рекомендуються для самостійного вивчення.